Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Teemat alustas:
ruukkivi 17. veebruaril 2005 kell 09:00:37
Tere

Järjekordne näide valimisvõitluse algusest ja sellest, kuidas kasutatakse kõiki relvi. Konkreetsel juhul siis edevat, suhteliselt rumalat ja teemat mittevaldavat, kuid ilmselt ostetavat ajakirjaniku.
Kirjutises loomulikult on ajakirjanik ka järginud tüüpilise ostetava ajakirjaniku "head tava" ja mitte maininud "allikat".
Kuna vallalt ka kommentari küsiti, siis saime teada esmaallika. Ilmselt pole see kellegile üllatus, et "eetilisuse esivõitlejaks" osutus jällegi ei keegi muu kui Rosenfeld. Ilmselt Hammasratta tiraazi trükkimine polnud mehele taskukohane (eetilisel eesmärgil plaanitud maamüügid lasti põhja) ja seega kasutaski ajakirjaniku, kes ei oma potensiaali kaevuda sügavamale pealispinnast.
Õnneks või kahjuks oskavad niisugused ajakirjanikud teema täielikult pea peale keerata jättes ära olulised osad ja eksides faktides - seda kõike ilmselt tahtlikult, et lugu näeks välja "loomulikult tõpralik" ja seega hästi müüks.
Näiteks ei ole üldse tähelepanu pööratud, mida tähendab üks Jäätmekava või Keskkonnastrateegia, kui mahukad nad on, millist eeltööd vajavad. Tegelikkuses on summad, mis niisuguses mahus tööde eest tasuti, pigem tühised, kuid kindlasti õiglased. Analoogsed tööd on tellinud ka teised omavalitsused, sealjuures teistelt konsultantidelt ja hinnaklass on sama.
Kahju on sellest, et ajakirjanik, süüdistades Gutmanni valla rahaga hooletus ümberkäimises, ei ole uurinud oma „tellija“ backroundi. Isegi tutvumisel meie foorumis olevate revisjoniaktidega oleks ühe tõsiselt sõltumatu ajakirjaniku mõtlema panema.
Seega jään endale kindlaks ja väidan, et tegemist tellitud looga sõltumatust nädalalehest ehk siis makstud valimiskampaaniaga.

Kuna ka vald antud teemal läbi minu suu on sõna saanud, siis lisan siia kogu oma kommentaari, millise edastasime juba eelmisel nädalal. Siit võib igaüks teha järeldusi ajakirjaniku tahtes esitada vääraid või vääralt tõlgendatavaid andmeid. Siit saab ka vastuse ajakirjaniku poolt püstitatud küsimustele, miks on vaja konsultanti jne:

Rae vallavanema Raivo Uukkivi kommentaar

2003.aastal sõlmis Rae vald kaks lepingut konsultatsioonifirmaga E-Konsult. Tööde eesmärgiks oli Rae valla Jäätmekava ja Keskkonnastrateegia ajakohastamine ehk vastavusse viimine 01.05.2004.a. jõustuva jäätmeseadusega, mis sisaldas endas põhimõttelisi muudatusi.
OÜ E-Konsult valiti välja seetõttu, et nimetatud firma on teinud mitmeid maakondlikke keskkonnaalaseid töid (projektijuht Andres Leevald), millega on nii või teisiti vaja arvestada valla keskkonnaalastes aktides. E-Konsult on firma, kelle renomee on tuntud ja kõrgelt hinnatud ning kes suudab oma tegemiste eest vastutust kanda.

Hind kujunes vallapoolsest hinnaküsitlusest ja konsultandi poolt esitatud pakkumisest. Konsultant lähtus oma pakkumise tegemisel ilmselt kogemusest analoogsete tööde teostamisel.
Kui teemaks on tõusnud asjaolu, et nende tööde tegemise käigus on tehtud ka diplomitöid, siis on päris tavaline lähenemine, et konsultatsioonifirmad kasutavad analoogsete - suuremahuliste - tööde tegemisel ka tudengite abi. Kuidas konsultatsioonifirma oma tööd korraldab, ei olnud lepingulistes kohustustes valla öelda. Kui kasutati vallas elavaid ja valla eluga aktiivselt tegelevaid isikuid, siis on see tervitatav ja lõpptulemusele kindlasti hästi mõjuv, sest niisugused isikud süvenevad töösse ja ei tee seda mitte vaid linnukese kirjasaamise eesmärgil.
Lisaks sellele võib öelda, et kui üliõpilased tegid tööd ja said töö tulemit kasutada ka oma diplomitööna, siis on kindlasti töö tulemus usutavam, sest on läbinud tunduvalt tihedama sõela kui tavaliselt valla ja konsultandi koostöös valminud dokument. Seega võib öelda, et vald sai selle, mida vajas, tudeng sai endale diplomitöö - järelikult on need valminud õigusaktid täitnud eesmärgi rohkem kui 100%-lt.
Vastus küsimusele, kas vallavalitsuse ja volikogu liikmed töö tegemisel ka osalesid, on jaatav. Ühtegi niisugust dokumenti ei ole võimeline tegema vaid konsultant. Et saada töötavad arengudokumendid (need mõlemad on seda), siis peab olema kaasatud vallavalitsuse, volikogu ja/või aktiivseid ja valla asja ajada tahtvaid isikuid. Ka Rae vallas oli moodustatud vallavalitsuse juurde vastav komisjon, mis tegeles kogu keskkonnatemaatikaga. Lisaks nende kahe õigusakti koostamisele tegeleti ka korraldatud olmejäätmete veole üleminemiseks vajalike õigusaktide ettevalmistamisega. Iga volikogu liige sai oma panuse anda nende õigusaktide täiendamiseks volikogus ettenähtud menetluse ajal. Selleks ongi kaks lugemist, et volikogu liikmed kas eraldi, fraktsioonides või komisjonides saaksid valla arengut suunavaid dokumente veel lihvida.

Töö oli tähtajaks valmis ja suunati komisjonidesse, seejärel läbisid mõlemad õigusaktid ka volikogus vähemalt kaks lugemist ning 2004. aasta lõpus võeti ka vastu. Aktide vastuvõtmisele eelnev menetlus on pikk ka seetõttu, et need tuleb heaks kiita veel Keskkonnateenistusel.

Kas tegemist on praktilist rakendust leidnud dokumentidega? Loomulikult on. Neil on olemas oma funktsioon eraldiseisvatena, kuid veel tähtsam on neid dokumente vaadelda koos teiste arengudokumentidega – valla arengukava, üld-ja osaplaneeringutega. Nende dokumentide alusel ajakohastatakse täna tervikuna valla arengukava, samuti on nendes dokumentides sätestatut arvestatud Rae valla üldplaneeringu koostamisel. Just üldplaneering ja arengukava on need dokumendid, mis suunavad valla arengut.

Jõudu kõigile

Raivo Uukkivi
vallavanem ja kogu vallavalitsuse nimel 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
mr 18. veebruaril 2005 kell 07:30:00
mis sa uukivi tõmbled ja kaitsed. sa polnd siis võimu lähedalgi, kui need rahad vallast ära veeretati. olid hoopis revisjonikomisjoni esimees. aga mis me vingume, "tudengile" kulub iga sent ära....
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
pähklipureja 18. veebruaril 2005 kell 08:47:53
Kui Gutman pole mingit raha saanud ja raha sai hoopis E-Consult,siis tekib küsimus,kas see mees pastakat rohkem kätte võttiski,kui oma nime allakirjutamiseks.
See oravapoiss ei jäta midagi juhuse hooleks...
Üldse huvitav,mida ta oma valijatele lubab ja mida enne eelmisi valimisi lubas.Ei mõtle ainult Reformi lubadusi,mida ta pigem isiklikult vallas teinud on?Puid istutanud,ebaseaduslikku raiet teinud,mida veel...?
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
Svenson 23. veebruaril 2005 kell 00:49:02
Kus suitsu seal tuld.
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
huviline 23. veebruaril 2005 kell 10:27:59
Kes oli ajakirjaniku suunaja vallast? Niisuguse info lehte jõudmine eeldab siseinfo juures olijat. Kas see on õige, et siin jälle Rosenfeldt tegev või Lepik või ...

Äkki keegi oskab aidata?

huviline
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
ruukkivi 23. veebruaril 2005 kell 12:40:09
Uukkivi ei tõmble ega visku ka kuulirahe ette. Kuna olen täna Rae valla vallavanem, siis pean lihtsalt nendel teemadel sõna võtma. Sealjuures olen antud teemal suhteliselt kindel, et vald ei ole kuidagi kahju kandnud. Dokumendid on olemas ja volikogu poolt ka kehtestatud.
See on tõsi, et keskerakond ei olnud Rae vallas võimul hetkel, mil allkirjastati lepingud, kuid sama kindel on ka see, et olin eelmise aasta algusest vallavalitsuse poolt loodud komisjonis tegev ning tean, kuidas neid dokumente tehti.
Kes on ajakirjaniku kaastöölised? Eks me mingit infot omame, kindel on üks, et ükskõik kumb oli abistavaks käeks, oli ta tollase koalitsiooni liige ja oleks pidanud juba siis oma arvamust avaldama ja ütlema, et nii ei saa. Paraku siis ei tundunud, kellegile miskit viltu olevat....

R.Uukkivi

Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
Vallaelanik 23. veebruaril 2005 kell 21:56:35
Raivo.

Toona lihtsalt veel ei teatud , mis mehega tegu on.
Pole mõtet tegeleda sellega , kes lehemeestega rääkis, see ju kõrvaline asi.
On kuulda olnud , et sinagi toda kirjutajat päris hästi tead ja oled kasutanud.
Mees on lihtsalt ülbeks läinud ja arvab ,et talle on kõik lubatud.
See jutuke oli alles avalöök , kui mõistust pähe ei võta , tuleb järjejutt.
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
Jälgija 01. märtsil 2005 kell 14:27:26
Vaadates Uukkivi "kaitsvat" kõnet meie kod Gutmani sahkerdustele nii oma kooli diplomi saamiseks kui vallast raha väljapumpamisele E-Konsuldi kaudu, tekib tunne et tahetakse "jaanalindu" mängida - pea liiva alla ka kõik korras. Siililegi selge, et Gutman kasutas valla raha (Kasemaa kirjutas ju lepingu alla E-Konsuldiga) oma diplomi saamiseks kas siis oma küündimatusest, piiratusest või lihtsalt - miks mitte, kui saab. Valla maksumaksjana ootan et Gutmanil jätkub julgust tagasiastumiseks volikogu esimehe kohalt ja revisjonikomisjonil lastakse uurida mis case-i formaal-juriidiline pool näitab.Küsimus ka Uukkivile - miks ei ole kommentaare viimasest volikogu istungist?
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
ruukkivi 01. märtsil 2005 kell 15:47:29
Jälgija, tore on lugeda, et soovid näha hr. Gutmanni julgust. Eriti tore, kui seda soovib ise suhteliselt arg ja anonüümseks jääda julgev jälgija.

Eks enda eest vastab hr. Gutmann ise, kui ta muidugi soovib seda üdini rumalat ja vales kontekstis esitatud teemat üldse kommenteerida. Mingit mätsimist siin ei ole isegi vajalik hakata tegema.

Mis puudutab revisjonikomisjoni antud teema kontesktis, siis seda otsustab tõesti volikogu oma 08.03 istungil kas volikogu liikme Lepiku poolt algatatud otsuse eelnõu võetakse vastu või mitte. Just see algatatud eelnõu näeb ette revisjonikomisjonile ülesande andmist. Selles eelnõus oli küsimus, et kas on tegemist plagiaadiga. Vastus on ilma arutamatagi selge - ei ole. Põhjendus lihtne:
1. Rae vald tellis E-Konsuldilt töö ja sai selle,
2. E-Konsult kasutas töö tegemisel muuhulgas ka üliõpilasi.
3. Rae valla ja E-Konsuldi vahelises leppes polnud see keelatud. 4. E-Konsult lubas kasutada üliõpilastel tehtud tööd ka diplomitööna, ka see polnud keelatud.
5. Plagiaati ei ole, sest üliõpilased ise selle töö suures osas ka tegid.
6. Plagiaat oleks see juhul kui E-Konsuldi töötajad oleksid töö teostanud ja seejärel vallavolinik oleks kasutanud juurdepääsu valminud tööle, selle võtnud ja esitanud oma nimel ise töö valmimiseks lillegi liigutamata.

Ülejäänud volikogu istungist on ülevaade antud hardiusvõrku puudutavas teemas.
Lõpetuseks on suhteliselt huvitav märkida, et vajadus volikogu istungitest ülevaatesaamiseks on kasvanud nii suureks, et anonüümsed esinejad lausa nõuavad ülevaadet..

R.Uukkivi
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
veelkord Tuulekas 03. märtsil 2005 kell 13:22:58
Kui vv täidaks Avaliku teabe seadust, ehk paneks välja valla kodulehele volikogu istungi protokolli, ei peaks siin kelkima, et nii paljud tunnevad huvi ja nõuavad. Peavadki nõudma so nende õigus, et vv täiddaks vallavanema nõol seadust ja tagaks vajalike andmete kodulehel avaldamise. Hiljuti küsiti siin sanuti kuriteo statistikat, sama küsimus, iks seda nõudma peab, see peab olema webis väljas
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
tormikas 04. märtsil 2005 kell 17:20:17
Tuulekas ära haugu tühja, protokollid on üleval, oska otsida.


Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
ruukkivi 04. märtsil 2005 kell 21:54:51
Tere

Tõepoolest, sõber Tuulekas eksib oma tõlgendustes jälle.
1. Avaliku teabe seaduses on kirjeldatud, kes on teabevaldajad. Muuhulgas on teabevaldajad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused. Seega, kui seadus kohustab teabevaldajal veebilehele riputama üldise info kuritegevusest, siis peab ta silmas riigiametit ja täpsemalt Eesti Politseid, kes on sellel alal teabevaldaja. Usun, et neil on ka statistika üleval
2. Mitte kuskil mainitud seaduses pole öeldud, et kohalik omavalitsus peab veebilehele riputama protokollid.

Eelnevale vaatamata on Rae valla kodulehel üleval mõlemad.
Kuigi vahepeal on olnud kodulehega probleeme ja erinevatel aegadel on ühele või teisele osale juurdepääs olnud takistatud, on nõutav info olnud siiski kättesaadav. Nimelt on meie kodulehel avaldatud kõik Rae Sõnumid. Nendes teatavasti on ülevaated kõikidest tähtsamatest otsustest ja määrustest, ülevaated nii vallavalitsuse kui ka volikogu istungitest ning ka ülevaated korrakaitsega seonduvast.
Loodetavasti leiab nüüd ka Tuulekas õige nupu, millele vajutades end vajaliku info juurest leiab.

Mis puudutab aga vallavalitsuse kohustust vastata anonüümsetele nõudmistele, siis sellist kohustust ei näe avaliku teabe seadus küll ette. Nii et kui tahad vallavalitsuselt nõuda teavet, siis täida ka teabenõudjale ettenähtud nõuded. Need leiad Avaliku teabe seaduse § 13 ja §14-s

R.Uukkivi
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
jyri_otsatavel 01. aprillil 2005 kell 13:05:09
kah asi
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
putketõrje 25. augustil 2010 kell 18:17:29
Gutmann samal perioodil tõrjus mingite rahastamistega tänuväärselt seda kuulsat PUTKE , kuid tänaseks on temal ka see tahe vaibunud - juba vallutab putk valda ja suuresti Kurna mõisa taga, neid kohti on veelgi
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
plagiaat 18. märtsil 2019 kell 21:57:35
Vakral võeti samadel alustel bakalaurus ära. Kas Gutman läheb ka uurimise alla? Täpselt sama case + see, et valla maksumaksja tagus töö täiega kinni. Siia juurde tuleb lisada korruptsioon, sest valla rahaga osteti diplom volikogu esimehele. Või saan millestki valesti aru? Tuleks Kuuuurijale järada anda. Siiski näide reformierakondlikest seiklustest.
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
plagiaat 18. märtsil 2019 kell 21:59:05
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
Ha-Ha-Haa 19. märtsil 2019 kell 09:28:48
Huvitav kas Uukivi täna arvab samamoodi? Söön oma püksid, et mitte.
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
Raivo Uukkivi 19. märtsil 2019 kell 10:04:14
Ma arvan, et pooled püksid võiksid ära süüa :). Kui vaadata pealkirja, siis selles olen ma vägagi sama meelt tänagi. Eriti kui vaadata tänaseid ajakirjanikke koalitsioonikõnelusi manipuleerimas. Täpselt sama efekt - keegi kasutab neid osavalt oma huvides.

Mis puudutab teema sisu, siis Vakra puhul on selge, et ta varastas teiste loomingu ja pani selle muutmatul kujul oma töösse ümber ning jättis ka autoritele viitamata. See on vargus nagu iga teine ja nõuab karistamist kindlasti.

Meie juhtum on mitmekihilisemgi. Juriidiliselt ehk isegi korrektselt põhjendatav loomingu osas. Pole küll näinud Gutmanni bakatööd ja ei tea kui palju ta kattub tollase E-Konsulti poolt koostatud Keskkonnastrateegiaga ja kas on ka viited ühes või teises töös olemas, samas E-Konsulti töötajad nõustusid, et tudengid osalesid aktiivselt selle töö tegemises. Siin on konkreetne erinevus Vakraga, sest tema osalust ei mäleta mitte keegi peale tema enda.
Küsitav on pigem kogu see rahastamise pool. Tavaliselt makstakse tudengitele uuringute tegemise eest tasu. Siin tekib siis olukord, kus volikogu esimees oli ühelt poolt eelarve kinnitaja ja teisalt tudengina kasusaaja. Siin võib korruptsioonile sarnanevat kahtlustada küll. Kummaline on seegi, et lepingu allkirjastas mitte vallavanem vaid abivallavanem. Kui ta käskkirja alusel vallavanemat ei asendanud, siis on selline käitumine ka rikkumine. Kui veel arvestada, et nii Kasemaa kui Gutmann olid sellel ajal tublid reformierakondlased ja lausa selle erakonnarakukese liidrid Rae vallas, siis tekib muidki mõtteid.

Loodan, et said vastuse ja vähemalt pooled püksid saad nahka panna :)
Vastus: Tänane Ekspress - tõestus sõltumatu lehe ajakirjanike ostetavusest
Vastas:
AvTechpläh 19. märtsil 2019 kell 17:17:06
peale Ekspressi lugusid , lisandus veel

https://www.ohtuleht.ee/952483...

Tundub, et EV avaliku teenistuse järgi aktsepteeritavad kraadirahad tuleb siis tagasinõuda kui ebaseaduslik töötasu?
Samas on EV juhmide punt ju teinud varem selgeks, kuidas enne EV kaitstud tööd olid vaid võrdsustatud aga ilma lisatasu saamiseta avalikus teenistuses töötades.
Olukord on tegelikult Põhiseaduse vastane olnud, sest EV aastapäeva tähistamisel loetakse ENSV aeg sinna hulka, kuid diplomite tunnustamine mitte. Sellisel juhul ei tohiks ka ENSV ajal avaliku teenistuse aastaid lugeda % arvestamiseks pensionile?!

Kokkuvõttes - viimased 27 aastat on olnud plagiaat, vajaliku mahakirjutamine eelnenud 50-lt aastalt ? kõik on ostetav või müüdav
statistika