Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Rae reformikad lõhki?
Teemat alustas:
vallakodanik M 05. mail 2022 kell 07:27:54
Jälle on aktiivselt liikumas kuulujutt kohaliku rakukese rahulolematusest vallavalitsuse tegevuse suhtes. Sarik ei pidavat hakkama saama. Kas neil juttudel tõepõhi all?
 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Rae reformikad lõhki?
Vastas:
Raivo Uukkivi 05. mail 2022 kell 10:02:07
Tõele au andes on minugagi kontakteerunud mõnedki "tavalised" reformikad, kes sama juttu rääkinud. Olnud mures, et nende seltskonnas on soleerima asunud grupp seltsimehi, keda juhivad Kõiv, Kasemaa ja Võrklaev lavalt ja mõni hallim kardinaal (rahastaja, kelle ärihuvid Rae vallas ehk isegi suurimad) lava tagant. Lisaks mõned kaasajooksikud, kes ikka kraanile lähemale püüavad hoida.
See seltskond pidi päris lahtises kõneviisis rääkima rahuloematusest Sarikuga ja väidetavalt otsivad kõiki võimalusi tema maine kahjustamiseks.
Miks?
Seda ei tea ju keegi täpselt, aga tavaliselt on ikka põhjuseks
* raha või mingi muu hüve või
* solvumine ja kättemaksuiha või
* hoopis kange soov ise saada hea palgaga kohale.
Eks meie kaasuses on kõik need esindatud, kas mõni neist on teistest enam domineeriv, seda teavad asjaosalised ise.

Aga vaatame lähemalt.
Võrklaev on teada tuntud solvuja, kes ilmselgelt ei saa üle sellest, et tema sai kohalikel valimistel Sarikult lüüa. Oot-oot võib mõni küsida, nad said ju sama koguse hääli. Jah, õige, kuid Võrklaev nimekirja esinumbrina sai tavapraktika kohaselt nende reformierakonna toetajate hääled, kes vallas uued ja ei tunne inimesi ning soovides erakonda toetada, annavad hääle esinumbrile. See häälte kogus võib küündida isegi kuni kolmandikuni esinumbri saagist. Eriti kiire rahvastiku kasvuga Rae vallas. Teisisõnu sai Võrklaev tugevalt Sariku käest lüüa ja seda meie tuntud solvuja ei suuda seedida. Muide on üldteada ka see, kuidas Võrklaev nõudis endale esinumbri kohta, eks sai ta juba siis aru, et igal teisel kohal on tema häälte arv tolm istuva vallavanema häälte kõrval. On tal ju meeles seegi solvang kui ta 2013 aastal sai ise istuva vallavanemana tunduvalt vähem hääli kui mina opositsiooni esindajana .
Teine võimu ihaldav persoon on Kasemaa. Mäletan, kuidas mees 2009 valimiste järel käis ringi ja jagas oma abivallavanema visiitkaarte, millel sõna abi oli läbikriipsutatud. Paraku unelm siis ei täitunud ja hoopis juhtus süüdimõistev korruptsioonilugu. Seega nüüd aeg uuesti üritada. ELVESOst on jäänud väheseks.
Edev Kõiv võib ka soovida tegevjuhiks saada, sest volikogu esimees pole valla mõistes midagi erilist. Samas võib ta olla ainult tööriistaks.

Sellele viimasele viitab selgelt ka aprillikuise volikogu ühe punkti arutelu, kus Kõivu etteaste on ahhetama panev. Selle eelnõu esitas vallavalitsus Sariku allkirjaga ja Kõivu juhtimisel ning reformierakonna toel lasti eelnõu kanalisatsiooni. Avalikkusele esitas Kõiv oma blogis arutelu kreenis vaatenurgast ja püüdis koguda plusse ka venevastase avaldusega. Vene teemat arutletavas eelnõus ega seletuskirjas pole poolt sõnagi.

Eelnõu seletuskirjast loeme:

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on teinud 13.10.2020 Rae Vallavalitsusele ettepaneku Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu (REP) koostamise kaasrahastamiseks.

Kõivu blogi esimeses lauses pannakse Sarikule suhu sõnad: vallavalitsus on tulnud nõusolekut küsima 100 000 euro suuruse investeeringu tegemiseks Tallinna ringraudtee projekteerimiseks.

Eelnõus ega selle seletuskirjas pole sõnagi projekteerimisest, mis saab olla alles järgmiseks etapiks. Eelnõuga sooviti kaasrahastada trassivalikut paika panevat planeeringut.
Kõiv viis aga teema hoopis sellele, et tahetakse venelaiuses raudteed teha. Mis kohaga Kõiv &co mõtlevad? Igal juhul saab Kõivu blogist lugeda konkreetse arutelu kohta vaid ja ainult keskendumist tehnorajatise laiuse parameetrile, millest eelnõus pole sõnagi ja millest ei saagi täna rääkida. Vallavalitsuse esitatud täiesti normaalne eelnõu hääletati valitseva erakonna (vallavalitsusega sama erakonna) häältega üksmeelselt maha. Kogu opositsiooni seltskond oli selle innovatsiooni kandva eelnõu vastuvõtmise poolt.

Eriti uhkelt rõhutab Kõiv oma blogis: Reformierakonna fraktsiooni seisukoht on, et Rae valla maksumaksja raha ei kuluta Vene laiusega raudtee hüvanguks ei täna ega homme ega kaugemas tulevikus.
Sellele võiks ju isegi kaasa plaksutada, aga küsimus jääb - mis sellel avaldusel on pistmist eelnõuga, mis avaks (rohepööret tagavad) liikumisvõimalused Eesti kodanikele ümber Tallinna?

Võrklaev, kellega koos veel aastatel 2013-2017 (RB trassivalikute aegu) seisime selle ringraudtee saamise eest, on nüüd asja teisiti asunud vaatama.

Kõivu blogist saab lugeda ka Võrklaeva "võimast" loosunglikku sõnavõttu:

Sõnavõtt Mart Võrklaev : tänan isikuid, kes on seni projektiga tegelenud, asja ajanud, aga 24.veebruar 2022 muutis olukorda. Venemaast tuleb end lahti ühendada. Tuleb avada debatt raudtee osas, et teha see tavalaiusega (1435mm) ja Rae vallas on raudtee selgrooks Rail Baltic, otstes mahasõidud. Eesti riigil kindlasti sellist raha ei ole, et rajada kahte raudteed kõrvuti. Reaalne on otsida RB-le raha regionaalse rongiliikluse jaoks, 1435mm laiusega.
On aeg pöörata ringraudtee projektis uus lehekülg ja võtta suund 1435mm laiusega raudteeks.

Täiesti mõttetu sõnavõtt ükskõik millises olukorras. Eriti mõttetu aga konkreetse eelnõu arutelus. Trassikoridori valiku eriplaneering ei ole see dokument, millega otsustatakse/ei otsustata ennast kuskilt lahti ühendada.

Ja kuidas meie ringraudtee, mis üheski otsas ei puutu kokku Venemaaga, aitab Venemaast lahti ühendada???

Kogu selle punkti arutelu ja otsuse mitte vastuvõtmine näitab selgelt, et kohalikus reformierakonnas logiseb tugevalt ja selle eelnõuga näidati vallavalitsusele koht kätte. Kui ei logiseks, siis kogu see arutelu oleks tehtud enne volikogu ja niisugusel kujul poleks eelnõu volikokku jõudnud.

Kokkuvõtteks ei oska väga täpselt Rae reformierakonna tervist hinnata, pole ka eriti minu asi, aga ideaalne see pole. Samas on Sarik viimasest kolmest vallavanemast (reformarid) kindlasti juhina parim. Ta ei suuna vallaraha teenuste kaudu otse oma firmasse (vähemalt ei oma mina sellist teavet), ta teeb ka midagi, mitte ei esita vaid suuri monolooge sellest, kui koba ta on. Ta püüab ikka valda juhtida (alati muidugi ei pruugi seegi välja tulla). Kui valida Sariku, Kasemaa, Võrklaeva ja Kõivu vahel, siis Sarik on päris paljuski teistest üle. Suuremale osale vallarahvast on see kindlasti kasuks (kahjuks mitte mulle)


Vastus: Rae reformikad lõhki?
Vastas:
Sven 05. mail 2022 kell 15:00:38
Raudtee koridorist ,möödaviik Tallinnast - selle olulisust omal ajal põhjendati kui riigi vajadust nö. RailB kõrval siseraudtee vajadusena, Sadamate vahelised veosed, Rohuküla-Haapsalu(saared) ja Rummu-Vasalemma karjääride jääkide ja võimaliku kaevandamise jätkamisel ja samuti Kohtla-Järve poolt veosed. Isegi Lelle-Pärnu lõik omandas uuesti tähtsuse remondiks. Siseraudtee toimimine on oluline eriolukorra ajal ja reisijate veoks ,ühtlasi rohelisem kui veokid,muud liikurid ja maanteede tohutu ehitamine,hooldus- millistele varsti kulub kogu riigieelarve.
Vajadus ringraudteele on. See annab võimalusi ka Rae valla tööstusliku osa arengusse ja kaudselt annab see ka ilmselt Lõuna-Eestisse töökohti, sest seal on ju teine suurim sorteerimisjaam.
Vallavanema hr. Sarik kohta olen samuti mitmetele öelnud, on vähemasti alati viisakas ja ei saada kedagi perse.
Arvuliselt praegu mõttes lugedes, on enne teda olnud samuti 3 või 4 vallavanemat ja 2-3-4 abivallavanemat,...3 volikogu esimeest, kel on ka olnud viisakus ja selgus asjades(niipalju kui seda saab üldse meie tiirlevas maailmas olla). Eestis ei tea ju kunagi, mis järgmisel päeval õige on:). Keegi tahab koguaeg midagi lõhki ajada:).
Seega saab soovida temale jõudu ja tervist!

Vastus: Rae reformikad lõhki?
Vastas:
Peeter 05. mail 2022 kell 15:30:44
Olen täiesti nõus, et Sarik selles nimekirjas kõige viisakam ja kes vähemalt proovib ära kuulata, mitte kohe saadab persse, nagu mõni "väärvitud" blondiin.
Vastus: Rae reformikad lõhki?
Vastas:
Raivo Uukkivi 06. mail 2022 kell 08:41:48
Eile, pärast oma seisukoha avaldamist, sain järgmise vihje:

Sariku umbusaldamise põhjus seisneb hoopis vv keeldumises Väljaotsa ja Väljaotsa tee 15 DP vastu võtta. Selles DP’st on huvitatud Eduard Erkki Laur, Kasemaa ja juga juhib Mart Võrklaev ise. Tema kõnet kuuldi pealt seoses selle DP’ga. Lagedi kodu meil juba on nüüd ootab järge Ülemiste kodu.

Kui keegi asjast täpsemalt teab, siis võiks täpsustada. Huvitatud isik nimetatud planeeringu osas on Ülemiste kodu OÜ, keda esindab Janar Muttik. Sama mees on Everaus Kinnisvara tegevjuht ja tegeleb ka miniladude äriga.
Ülemiste Kodu on ilmselt loodud just selle DP tarvis, siiani tundub tal äritegevus puuduvat, töötajaid ka pole ja kontaktiks Everausi meiliaadress.

Kust tekivad täpselt sidemed Lauri, Kasemaa ja Võrklaevaga pole esimese hooga näha. Aga muidugi eeldada võib :)
Vastus: Rae reformikad lõhki?
Vastas:
Mati 07. mail 2022 kell 07:14:31
Teise hooga on lugu kuskilt
https://arileht.delfi.ee/artik... kus natuke loo lõpus ka keegi teeneliste suguvõsast ....
ja
https://www.ohtuleht.ee/93479/...
või valimisnimekirjas 170, või https://kinnisvara24.ee/maakle...
või
Eduard Erkki Laur Seotud ettevõtted: UUESALU KÜLASELTS MTÜ,Juhatuse liige;GRI HALDUS OÜ,Juhatuse liige;ESTHOUSE PROJECT OÜ,Juhatuse liige;GREEN REAL INVEST ...

Googles palju lugusid ja igas loos natuke Rae valla maadega seotust

Vastus: Rae reformikad lõhki?
Vastas:
Heigo 24. mail 2022 kell 08:54:49
Täna Postimehes ka sellest pikem lugu: https://www.postimees.ee/75295...
Vastus: Rae reformikad lõhki?
Vastas:
mott 24. mail 2022 kell 13:29:25
Tõenäoliselt oleks see vajalik ehitada - peale vajaduse tooks selle kiirem valmimine rahu lähikonna inimestele(ehitamise aeg on samuti häirimine) ja ka Tallinna Väike-ringtee peaks olema kiirema valmimisega.
Kuidas on nende kahe seotus - ehitamiseks , Ilmselt on mingi mõtteline seos.
Mingil hetkel oleks ehk RB samas koridoris osaliselt võimalusi olnud. Mida raudteel vedama hakatakse? Koridor on pandud ammu paika. Täna on sel raudteel juba ka julgeoleku kaalutlus, vajadus.
Eks me ole tähelepannud kõik teedeehitusel tohutute muldkehade ehitust ja sellelgi on julgeoleku kaalutlus kui pisutki aju on, teed peavad olema teatud tehnika veoks.
Teatud koridorid on julgeoleku vajadustega, poliitikud peaksid siin olema täpsemalt kursis, samuti lisanduvate töökohtadega.
Kindlasti sel raudteel peaks olema Rae valla piires vähemasti 5...6 peatust- uut reisirongide võimalust Maardu(Ida suunal teenindamine, milline vähendab sõidukeid Tallinnas ja Rae vallas)-Tallinn-Lagedi-Rae- Lehmja - Peetri - Saku-Pääsküla -Keila -Paldiski ja edaspidi Haapsalu-Hiiumaa suuna arenduseks ja otse liikumiseks.
Ilmselt Väike ringtee saaks seotult valmis, vähemasti peaks sedagi osa ehitatama juba Mõigust-Männiku suunale, kas Lennudroomi alune tehakse peatselt või mitte.
Ja lisaks RB valmimine, kõik need 3 kokku annavad uued suunised valla arengule, olulised suunad(kuhu kolida tööstust või elamuid rajada) ja suunised, muidugi tuleb määratleda Roheliste poolt(kui neid üldse on) rohekoridorid(+müra+valgusreos... tolm) kogu valla osas.

Momendil Vikerr. saates RB
Vastus: Rae reformikad lõhki?
Vastas:
Heigo 24. mail 2022 kell 19:19:23
See ringraudtee võib väga hästi kasutada ka ehitatavat Rail Balticu trassi ja keerab siis peale Raku karjääri suuna Saku ja Saue suunas.
Siis on ka sellest RB meie vallale ja ka naabervaldadele mingi kasu sees.
Vastus: Rae reformikad lõhki?
Vastas:
sven 24. mail 2022 kell 21:39:12
jah, seda arvan ka mina, et mõni päev tagasi RB raadios(või tv) jutustati, RB tegelinski ütles, et seda koridori võiks kasutada lisaks ka muul otstarbel , nt. rattatee ja parklad , miks mitte siis see koridor Männiku liivakarjääride praeguse Ringtee vahelisel alal ja Elgimäe vahel kuskil läbi tööstusrajooni suunata Laagri-Keila vahelisele raudtee osale. Ka viadukte ja nö. kõlbmatut maad selles piirkonnas olemas . Tööstuse ja logistika ettevõtted võidaksid
statistika