Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Salajane salvestus
Teemat alustas:
uuringu uurija 07. septembril 2021 kell 12:18:06
Halduskohtusse jõudis vallavanem Madis Sariku kiri, millest saab järeldada, et Rae vallas toimus salajane vallakodaniku ja Rae vallavalitsuse vahelise vestluse salvestamine. Eesti Vabariigis kehtiva seaduse järgi on vältimatult vajalik teavitamine salvestamise faktist kõne alguses. Nii on tagatud isiku teadlikkus toimuvast salvestamisest ning juhul, kui isikule see mingil põhjusel ei sobi, saab ta kõne lõpetada. Teavitamine aitab inimesel langetada teadlikku otsust, millisel viisil asutusse pöörduda (telefon, epost, post).
Rae vallavalitsuse üldnumbrile helistavad tuhanded vallakodanikud, kuid Rae vald seadust ei järgi, vaid salvestab salaja kodanike kõnesid.

Sellest lähtuvalt soovitakse alustada kohtumenetlust ja nõuda Rae vallalt välja selgitus, miks salaja salvestatakse, miks ei ole teavitust, mis kuupäevast alustati salvestustega, mis eesmärgil salvestatakse, kellel on juurdepääs, kui kaua salvestisi hoitakse ja kuidas salvestised hävitatakse.

Isikuandmete kaitse seaduse § 19 alusel võib iga inimene nõuda iseenda kohta käivaid andmeid, sh ka telefonikõne salvestust.

 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Salajane salvestus
Vastas:
mott 08. septembril 2021 kell 17:03:44
EV ajaloos on üks selline lugu ju olnud, milline lõppes ja kohtus on selline pretsedent olemas.
Vastus: Salajane salvestus
Vastas:
? 29. septembril 2021 kell 20:59:30
kuidas lugu hargneb ?
statistika