Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Volikogu istung 20.04.2021
Teemat alustas:
Raivo Uukkivi 21. aprillil 2021 kell 09:17:50
Oli päris huvitav istung, millest minu kokkuvõtet saab lugeda siit http://www.raekodanik.ee/downl...
 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
sven 21. aprillil 2021 kell 11:21:24
Kunstiteos- kui juba äraviidi, võiks ta oma koha saada vana Rae koolimaja õuel, seal kunagi kogutud ajaloo jätk.
Citybee - meil on bensiinijaamasid ning muid platse piisavalt -nt. Kiriku lähedal , Aruküla tee ääres - ABB, Maheleib juures jne,isegi Jüri Gümn. parkimisplatsi osa- Perearstikeskuse poolses osas, ... . Raivo kirjeldatu teiste platside kasutamise osas, pole parim lahendus. Ja Jüris on selline teenus kõige vajalikum? Miks mitte Vaida poe juures või Kurnal või Pajupeal?
Vastus: Heigo Ensling
Vastas:
Heigo 21. aprillil 2021 kell 12:52:31
Millas seda põhja piirkonna ÜP näha ka saab ja kus?
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
Raivo Uukkivi 21. aprillil 2021 kell 13:04:58
Hoia silma peal, peale otsuse vastuvõtmist tuleb ta avalikustada ja 4 nädalat tutvumiseks välja panna. Arvan, et kindlasti kodukale, aga kas selle covidi olukorras ka kuskile paberkandjal viiakse, seda peab vallamajast küsima. Muidu sellised olulised dokumendid avalikustati iga kandi raamatukogus või koolis või muus käidavad sohas.
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
Külaline 21. aprillil 2021 kell 16:32:31
Põhja piirkonna ( ja ka muude) üldplaneeringu menetluse materjalid ju kogu aeg avalikult Rae valla lehel olnud: https://www.rae.ee/pohjapiirko...

Lisaks aga tahaksin öelda, et võimalusel võiks volikogus arutelu kokkuvõttes rohkem sisule keskenduda ja tuua avalikkuse ette ka diskusiooni. Praegu jääb see kokkuvõte vaid aimatavaks. Näiteks aed ja aiaauk, kuid mitte silpigi vaidlusest endast.
sellisest suundub kõrvaline lugeja ikkagi Tõnis Kõivu kokkuvõtet lugema- ükskõik kui ühepoolne see lugu seal siis ka on. Näiteks RMK teemaline kommentaar oli seal sees see, mis oleks võinud ka siin kajastust leida jms ka.
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
Raivo Uukkivi 21. aprillil 2021 kell 17:31:03
Tänud suunavate soovituste eest. Samas pean siinseid lugejaid nii nutikateks küll, et nad leiavad huvi tekitanud materjalid üles kui soovivad juurde lugeda. Nt põhjapiirkonna materjalide ümber kirjutamine ei ole mõistlik, see info (ka RMK mittekooskõlastus ja selle tagamaad) on kõik olemas kui vaid soovid leida. Samas RMK teema rõhutamine on selgelt demagoogiline ja selle eesmärk saab olla vaid teistelt teemadelt tähelepanu ära viimine. RMK võib kooskõlastada või mitte, see ei takista kehtestamist. Küll aga on oluline see kui planeerimisülseande lahendamisel minnakse eraomandisse sisse ja seda ilma kokkuleppeid saavutamata, kui kehtiva ÜP-ga inimestele antud kindlustunne nullitakse piirkonna ÜP-ga jne. Sellest peaks rääkima, aga mitte viima sihiku mingile kõrvalisele teemale, mis ei muuda kehtestamise kulgu. Nt RMK mittekooskõlastus.

Mis puudutab aia ja aiaaugu temaatikat, siis ütlesin selgelt, et vaidlus käis mingi detaili üle, mis kindlasti ei mõjutanud määruste sisu, pigem rakendamist. Ütlesin selgelt, et määrused vajalikud ja need võeti vastu. Ei pea vajalikuks hakata kirjeldama vaidlust mingi rakendusliku nüanasi üle. See ei anna midagi.

Ma ei saa kuidagi pahaks panna kui keegi tahab oma tõe kätte saada Kõivu kokkuvõtetest. Olen neid isegi lugenud ja mul on nende kohta ka arvamus, mille siinkohal jätan targu ütlemata.
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
Külaline 21. aprillil 2021 kell 22:54:30
Kellele ebaoluline, kellele mitte.
Arvestades seda, kuidas Jüri ümbruses ja ka ringteest Tallinna pool on järjest kõik metsad kas maha võetud lageraiena või siis tehtud väga hõredaks, siis on igasugune riigiasutuse või riigile kuuluva metsa eest vastutava asutuse selline seisukoht väga oluline signaal. Ja tähendab, et igast rohelisest metsa meenutavast tukast tuleb kümne küünega kinni hoida. Seni kehtiva üldplaneeringu sätted ei ole seda teemat kaitsnud ning uus Põhja piirkonna oma ei ole veel kehtimagi jõudnud hakata.

Uus põhja piirkonna üldplaneering on jäänud väga- väga hiljaks, et maakasutust planeerida.
Seda aspekti kas volikogus ei märgata või vaadatakse väga suurelt läbi sõrmede. Kas ~ kuus aastat menetlusaega+ veel lisanduv aeg on on võrreldav selle segaduse ja kahjuga, mida selle dokumendi kehtestamise venimine on toonud? kas professionaalse planeerimisega tegeleva konsultatsioonibüroo palkamata jätmisest saadud rahaline võit vallavalituse eelarves on üldse võrreldav selle kahjuga, mis on sündinud selle dokumendi venimisest?


Kõik sotsiaalobjektid, mida planeerimisprotsessi alguses kavandati, on juba ellu viidud ja uusi maid vastavalt lisaks ei ole planeeritud. Viimane lasteaed sai vist kopa maasse nii, et seda ei olnudki veel planeeringu algversioonis ette nähtud. Mis arengut see uus planeering siis juhib?

aga jah- valla elust hooliva isikuna tuleb tilk-tilk haaval infot kokku otsida. Need kes ise laua taga, ei hooma ega tunneta, kuivõrd vähe informatsiooni tegelikult tavalisel valla elanikul on ja kui selle loomine ei huvita, siis sellest on lihtsalt kahju.
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
loe 22. aprillil 2021 kell 06:39:39
Citybee on ühe leeduka firma, sissekirjutusega Tallinna vanas tööstusrajoonis, mis osa temal vallale on ?
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
Raivo Uukkivi 22. aprillil 2021 kell 09:54:24
Külaline - kui RMK annab negatiivse kooskõlastuse, siis see tähendabki, et ÜP koostajad on oma variandis näinud ette selles piirkonnas oleva kasise metsa säilitamise. Siin ei ole ju mõtet enam lahtisest uksest sisse murda. Minu teada on ka sotsiaalobjektidele mõeldud, kuid kõlama jäi ka seisukoht, et sellist sirgjoones kasvu rahvastikus ei ole ette näha ja ka koormus koolide-lasteaedade osas väheneb.

Mind paneb muretsema hoopis see, kuidas on inimestega suheldud planeerimise protsessis. Näiteks tehakse ühe pintslitõmbega (Külaline, see on piltlikult öeldes) tehakse elamumaad äri-tootmismaadeks ja nende maade igipõlistele (perekonna liinis) asukatele öeldakse, et kui meeldi, siis müü maha ja koli mujale. See suhtumine ei ole OK. Või sinu esiisade maale, millel sa püüad veel traditsioonilist talu pidada, joonistatakse risti rästi teid peale jne. See osa sellest menetlusest pole parim viis suhelda oma valla maksumaksjatega. Kui siia juurde veel kuulata põhjendust, et demokraatias ongi põhiline, et enamuse kasu kaalub vähemuse kahju, siis tuleks küll nii kõnelevatele ametnikele, et aeg on oma töölt lahkuda. Tegelikult on demokraatias ikka ka põhimõte, et tuleb vähemust kaitsta enamuse huvides väärkoheldud saamise eest. Üks hea arengudokument saab olla hea kui sellega uute piirangute kehtestamisel jõutakse kokkuleppele ka selles, et need keda piirangud ebaproportsionaalselt piirama hakkavad, saaksid selle eest ka asjakohase kompensatsiooni. Ka see osa tuleb planeerida valla eelarvestrateegiatesse. Ainult nii on võimalik võrdne ja aus kohtlemine. Jõupositsioonilt üksikisikust üle sõitmine ei ole soliidne, eriti sellisele vallale, kes tahab olla eeskujuks. Kompensatsioonimehhanismide osas võiks õppust võtta arenenud maadest, nt kasvõi Soomest.
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
vastuseks 22. aprillil 2021 kell 13:48:26
Mulle tundub, et see lahtine uks pole üldse nii lahtine kui alguses tunduda võib.
Kes annab välja metsale raielubasid? V: Keskkonnaamet?
Kas Keskkonnaamet jälgib lisaks metsaseadusele kohalikke üldplaneeringuid. V: Mitte alati.
Kas Rae vallavalitusel on voli peatada või keelata raieid, mis on üldplaneeringuga vastuolus. V: Otsene volitus puudub. Senini ei ole otsustavaid samme tehtud või siis on hiljaks jäädud. Info puudub.


Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
Raivo Uukkivi 26. aprillil 2021 kell 12:27:29
Saabus vastus City Bee tegevust puudutavale arupärimisele. Vastusest näha, et vallavalitsuselt polnud keegi midagi küsinudki. See on küll huvitav sellise ettevõtmise poolt. Tundub, et leitakse neile sobilikud avalikud parklad ja asutakse seal teenust osutama :). Usun, et kellelgi ei ole selle teenuse enda vastu midagi, aga elementaarne on parkla omaniku käest luba küsida. Vähemasti meie arupärimise järgselt hakkavad asjad õiges suunas liikuma.

http://www.raekodanik.ee/downl...

Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
mõtteid 26. aprillil 2021 kell 17:30:43
Huvitav, kas Tallinnas- meie lähim ja parkimisraskustega eriti kesklinna ja vanalinna osas olevas OV, on olemas mingi lepinguline vahekord? Tallinnas osutab parkimisteenust Ühisteenused(?) ja algselt oli meedias probleemi käsitlust.
Ehk tasuks normaallahenduseks juba olemasolevat süsteemi uurida, kasutada?
Meil on probleemiks, et "hõivamine" toimus teavitamata, Tallinnas aga ilmne probleem - taksondus, sest taksodki ei tohi kõikjal seista tellimata.... ning tegemist pigem kliendi varastamisega CB poolt?
*** kui tugevasti mälus sorida, kuuldus siinkirjutajale möödunud aasta suvel, Võsa taga lasteaia parklas mingist taksoauto(nägija ei pruukinud vahet teha) pesemisest selle eripesija firma poolt(kes käib kohapeal pesemas).
See tähendab probleemi lisandumist ka keskkonna teemal, lisaks CB püüab maal kasutada(Jüris vm.) kas vaatluskaameratega kohti(kulu on vallal) või kohamäärusega parklas võib valla allasutus või vallamaja ise muutuda korraldatud parkija-omanduses vastutajaks Kindlustuse ees?. Valla objekt aga muutuda võõrobjekti süttimisel tulekahjus kannatajaks ?
Sellisel mattporjadkal võib olla vägagi ebasoovitav tagajärg, lisaks talvisel hooajal parklate hooldus ......, milline kulu polegi vähene ja Hispaania kliima ei pruugi olla =meie talvega või vastupidi.
Teenuse vastu pole midagi, teatud arengud maal - on isegi vajalikumad vahel kui linnas.
Otseselt Jüri asulat vaadates, lisan mõned kohad siin diskussioonis- kus võiks olla ja ei segaks ka muid tingimusi arvestades:
1. ABB , Mahe Leib juures asuvas Aruküla tee parklas
2. ELVESO AS ,Ehitajate tn. (ringi) poolse seinaäärsel alal
3. Rae hooldekodu, Tammikus, juures olevas parklas
4. Jaave kpl. kõrval asuva alajaama ning Aruküla tee vahele jääval alal
5. Karavani parkla
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
Raivo Uukkivi 05. mail 2021 kell 09:45:46
Saabusid ülejäänud 2 vastust esitatud arupärimistele.

1. Sirmiku tee ostmine. Põhjuseks oligi väikest viisi hirm, et omandab keegi pahatahtlik, hakkab piirama kasutamist ja lõpuks läheb kallimaks. Ühest küljest mõistlik, kuid teisalt vägagi ebavõrdne kohtlemine teistega, kes tee vallale andmise eeldusena peavad tee korda tegemisse kõvasti investeerima. Lisaks on siin ka väike pretsedendi oht. Nt ei taha raha tee korda tegemisse paigutada, aga tee on MTÜ oma. Lasen MTÜ pankrotti, likvideerija hirmutab valda ja volaa, vald veel maksab selle viletsa tee eest ja hiljem teeb oma eelarvelistest vahenditest tee korda. Olen kindel, et sellist skeemi kasutama hakatakse. http://www.raekodanik.ee/downl...

2. Teine vastus puudutas "kunsti" nimega altar. Istungil väitis Kõiv, et altar tuleb tagasi vallamaja juurde. Vallavalitsuse vastusest saame teada, et ikka ei tule küll, vaid jääb Vaskajalga Rae vana koolimaja juurde. Seal on selle kuju eksponeerimiseks ilmselt ka põhjendus olemas, vallamaja juures avalikus ruumis kindlasti mitte.
Päris hea on see, et vallavalitsus ei jaga Kõivu initsatiivi kolaka vallamaja juurde tagasi toomise osas. Mina olen sellise asjade käiguga vägagi rahul
http://www.raekodanik.ee/downl...
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
Heigo 06. mail 2021 kell 13:30:18
Kaks nime juurde
UUS-PATIKA MTÜ teekond lõppes sundkustutamisega, kusjuures 4 tegutsemisaasta jooksul ei suvatsenud keegi majandusaasta aruandeid esitada.
Ettevõtte viimane juht oli Väino Tamsalu.
Viimasel eluaastal oli firma tegevusalaks märgitud "Teede ja kiirteede ehitus".
Ettevõtte eesotsast on erinevatel aegadel veel läbi käinud Vladimir Siiv.
Viimastest juhtidest mitte ükski enam ettevõtluses ei tegutse.

Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
? 06. mail 2021 kell 19:35:16
miks külaseltsilt pole midagi lisatud ?
https://www.kautjalapatika.ee/...

Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
Aedlinna elanik 11. mail 2021 kell 08:07:03
Külaselts vaikib tänaseni!!!???Eks see külaselts on kallutatud tugevasti teisele poole Tartu mnt.See mis toimub teisel pool Tartu mnt,Aedlinna pool-neid ei huvita.
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
Margus Vain 11. mail 2021 kell 13:33:51
Olen rääkinud sellest sealse piirkonna külaelanikele juba pikalt, et tuleb algatada ümarlaud sellel teemal, kus kõikide endiste ühistute esindajad osaleksid.
Täna pole kahjuks mitme puhul teadagi, kes oleks see esindusisik.
Aedlinna elanik ja kõik teised teavad nii külavanema kui ka külaseltsi kontakte. Kui on vaja mingit arvamust küsida, siis küsitakse.
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
Sven 12. mail 2021 kell 07:42:24
Sitakott Raivo Uukkivi? :)))
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
uudishimust küsin 12. mail 2021 kell 09:16:36
Miks sa küsimärki kasutad? Pole kindel või arvad, et see võimaldab laveerida kui rahanõue tuleb?
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
Sven 12. mail 2021 kell 16:11:24
Mis sa sitajunn Raivo Uukkivi mulised? Kõik Rae valla inimesed teavad, et sa oled perverdist teiste peale kaebaja. Kaeba tohman, kuhu tahad. Mingit raha sa niikui nii ei saa :)))


Tundub, et inimene on oma adekvaatsuse täielikult kaotanud. Pealekaebamine ja avalikult arutlemine on 2 väga erinevat asja. Kui sul kõva mees on faktilisi näiteid pealekaebamisest, siis lao lagedale. Kui ei ole, siis hoia mokk maas või julge Uukkiviga kohtuda silmast silma. Anonüümne plõksimine teeb sust endast kõik selle, mida püüad oponendile kaela määrida. Ole ikka julge ja tubli. Admin.
Vastus: Volikogu istung 20.04.2021
Vastas:
Heigo 23. mail 2021 kell 21:27:16
Üks mees on kaotanud närvid või on õhtused tabletid võtmata - ega kolmandat varianti vist ei ole.
1 2
statistika