Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Istung 21.01.2020
Teemat alustas:
Raivo Uukkivi 22. jaanuaril 2020 kell 09:20:21

Volikogu istung 21.01.2020

Esimene käesoleva aasta istung. Millegi tõttu viidud kultuurikeskuse suurde saali. Kuidagi kõle oli keset suurt saali ajutiste laudade otsas kõlkuda, samas võimaldab tulla kõigil kuulama.
Andsin aasta soojenduseks traditsioonilise arupärimise eelmise aasta volikogu liikmete ja vallavalitsuse liikmete tasude kohta. Seejärel läks päevakorra alusel edasi. Päevakord oli lühike ja istung olekski kiiresti lõppenud, kui poleks olnud esimest informatiivset punkti - 2020 töös olevad objektid. Ülevaate tegi värske abivallavanem Jaanus Männik. Ettekanne oli ülevaatlik ja kindlasti oma eelkäiaga võrreldes uus tase – ladus ja asjakohane esitus.
Teise punktina oli juba kolmandat korda lugemisel "Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Rae valla õpilastele ja üliõpilastele". Nüüdseks oli enamus parandusi sisse viidud ja tekst määruse nõuetele vastavaks viidud. Samuti on nüüd tekst ladusam. Volikogu võttis määruse vastu.
Kolmanda punktina "Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaan". Täiesti mõtteta punkt ja sisutu plaan. Koalitsioon tegeleb siin ainult pakasuuhhaga, sest seadus nõuab. Sellise üllitise poolt polnud võimalik häält anda, aga ega meie mõned vastuhääled siis masinavärki ei seisanud. Ikka võeti vastu.
Neljanda punktina muudeti Rae Vallavolikogu 20.06.2017 otsusega nr 203 kehtestatud Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028. Põhjuseks ELVESO taotlus, et saaks Jüri reoveepuhastile KIK-ist abiraha kaubelda.
Ja viimase punktiga anti vallavalitsusele õigus rendikohustuse võtmiseks kuni viieks aastaks. Rentida on vaja ajutised moodulklassid Peetri Lasteaia-Põhikooli ja Jüri Gümnaasiumi juurde. Loodan väga, et siin tehakse väga selge ja läbipaistev hange ja ei mängita palli vaid Cramo väravasse. Cramo tegevjuhiks Eestis on nimekas reformierakondlane Remo Holsmer. Eks pakkumise kutsest on näha.

Niisugune see esimene istung siis sai.

 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Istung 21.01.2020
Vastas:
Raivo Uukkivi 09. veebruaril 2020 kell 08:08:10
Saabus vastus arupärimisele. Eks järeldusi saab teha igasuguseid http://www.raekodanik.ee/downl...
Vastus: Istung 21.01.2020
Vastas:
maksumaksja 09. veebruaril 2020 kell 08:47:43
Tõsiselt? Vallavalitsuse liikmed nii hädas, et neid vaja toetada? Volikogu esimees - täiskohaga töökoht. No võ tajote tovarishi!
Vastus: Istung 21.01.2020
Vastas:
kirjeldus 09. veebruaril 2020 kell 13:01:10
Üks segasemaid asju on ELVESO AS küsimus, siinkohal märkides- on selgusetu , mida on siis üldse Jüri trasside -vesi+kanal. ja sadeveed rekkimisel eelmisel korral tehtud ja mitu korda sellesse Jüri reovee puhastisse raha maetakse - see on vähemasti juba 3 kord kui suuremas summas sinna raha vajalik(alates aastast 2002.a.), ometi mingi eraldussüsteem väljaehitatult ei tööta ja nn. EMV poolel toimib kanal.sinna puhastisse põhiliselt soo kuivendajana. Reo on nii lahja seal, ABB juuresolev biotiik(endine EMV tööstuse) on segase olemusega kui Jüri puhasti väljundkraav voolab Jüri Betooni joogivee pumpla kõrvalt siiani ja Pirita jõkke. Miks pole eelmiste laenude rakendamisel ja põhjendamisel tehtut lõpuni viidud - st. reovesi kanaliseeritakse S-Sõjamäe või Lagedi kaudu Lool asuva Tallinna Vesi(lepingulise partneri) süsteemi- see oli ju eesmärk. Samuti on tehtud peale laenude ju veel lisakulusid Lagedi biopuhasti likvideerimiseks , möödunud aastal . Kui kaua see eraldamine käib. Vallapoolne lepingu pikendamine ELVESO AS ja planeeritavate laenude on arenduskavades kuskil märgitud , et ELVESO AS leping kehtib siis justkui 1 aasta vähem kui laenusid planeeritakse(kas siin on tegu akts.kap. ja kasumite mängulisuse kasiinoga?)
Ka arenduskava järgi selgub, et ELVESO AS rajab veetrasse Jüri alevis km viisi - kas arendajad enam kohustusi ei oma ? Kui ma paneks selle "pudru" , mis ma läbitöötasin, foorumisse. See on koostatud just nii , nagu ma järjest neid dokumente lugesin viimase aastakümne kohta. Tõesti, lõpuks ei saanud enam isegi aru - kui suur see rahapeer on olnud ja eriti veel katlamaja rekiga seoses. Need küsimused, mis majanduskomisjoni esitasin on tolmukübe sellest soustist. Katlamaja on ehitatud 5 korda ringi alates 1994.a. Kord siis võimsuse vähendamiseks ja siis jälle suurendamiseks jne. Selgunud on , et mingi osa on vallal ka piirkonna ülejäänud 2 katlamajaga, Mõõdukate rahulas Tiigi tn.piirkonnas ja Põrguväljal, seega kokku =3. Kaugkütte piirkond oli algselt 1 , nüüd nagu oleks 2 , Jüri piirkonnas. Joogivee pumplate töö - sovhoosi(Tammiku) ja EMV(alates Tervisekeskusest, ABB-ni - on segane. Küll leidub kirjelduses seal uppunud pumbast koos torudega(ei sega vee pumpamist--kvaliteet? ja 50 m tsooni veerel reovee kraav soisel alal; ka tõstekaablite uputatud olek ühes teises pumplas... jne.) . Üks täidetud kohustus on olnud - ELVESO AS soetas kanal. veok-tsisterni - selle teenuse hinda aga pole(kohalikud peavad tellima Tallinnast, vm. ja samuti tellib töid ELVESO ikkagi väljastpoolt...). On ka 2 purgimiskohta, seda infot ja joonist ELVESO AS lehel ei leia samuti. Ei leia ka ELVESO AS tehtud töödest ja arendustest infot, varajasema aja kohta. Teatud hetkest ja viimane värske - et poleks lihtne võrrelda. Samuti pole joogivee analüüsidest mõhkugi. Kõik on saladus. Samuti ei saa teada ELVESO AS kõikide töötajate sissetulekutest - seda saab vaid volikogu kaudu nõutada. Kas need ELVESO AS kuulunud rendigaraazid on mahamüüdud või üüritud kellelegi siiani? (millalgi foorumis puudutas keegi kirjutaja teemat).
Kas ei oleks aeg vähendada Jüri elanike koormust ja Peetri piirkonnale eraldi valla AS moodustada(alates Ringteest Tallinnani); ELVESO AS jääks Ringteest- Lagedi-Pajupea-Vaida-Jüri-Kurn... ja Patika.
Küsimus on väga lihtne - ühelpäeval on mugavustrasside tegemisega (tänu algsetelt rahameestele vastutulekuga Peetri ja Rae ,jne. sealpool) algselt kogujate asemele ehitatud ülepumplad(nagu keskajal igal rauasulatusahi), milliste elektritarve hakkab mõjutama üha enam kõigile jagatavat m3 hinda. Las ikka piirkondlikult arendajate poolt tehtud sitt ja müüdud pindade omanikud maksavadki õiglast hinda - sealses piirkonnas on sadevesi veel lisaks põhjavee tasemele suurimaks osakaaluks , millisest on ka viidatud arendustöös(kuidas hinda kujundada...! lugege kallis Jüri rahvas, mitte ärge määgige kooris) hinna kujundamise aluse leidmiseks ja põhjus on väga lihtne - nägime seda ka TV-s , kuidas lambapead on lasknud kuivenduse kõik süsteemid lõhkuda ja millised uputused olid seal piirkondades. Täna uputust pole , kuid pole ka lund - sadevee hulgi on jõudnud ka kanalisatsiooni. Tallinna Vesi on Tallinnas hinda alandanud , ELVESO AS puhul ei selgu - isegi kui palju Tallinna Vesi küsib m3 eest. Siinkohal meeldetuletuseks - vald määras ELVESO AS -le sadevee eest täiendavalt .... - kümneid tuhandeid EUR. kui Rae vallas on elanikke ca 20000, = see 3.- kodaniku kohta ja kui arvestuse järgi saab seda jagada vaid neile, kes tarbivad ELVESO AS kanal. või vett, st., et nn. mõisaomanikud:) - väikemajade omanikud ei tasu enamuses ja tegelik võib hiljem praeguse kaudse(me ju ei tea praegust reo kalkulatsiooni) arendustöö põhjal veel määramata suurus, olla edaspidi kanal. m3 tõusus nt. 0.40 EUR. Täna on Rae vallas kanal.hind Tallinnast kõrgem ca 1,5*. Hinnakujundamisest - ELVESO AS pole valla poolt õigus toetust nõuda, kuid Konkurentsiamet on tõesti konkurentsitu ja siiani kõik hinnad ladvast kinnitanud - siis lähima 10 aasta jooksul ei tohiks ükski hind tõusta kodanikele , sest arendustööde ja laenude kirjeldues on öeldu - Jüri piirkonnas Lagedini pidi tekkima ca 800 uut üksikliitujat , viimastes töödes on kirjas juba ca 900-ks muutunud .
Mille alusel üldse Konkurentsiamet oma otsuseid teeb, kas keelt kõrva ?
Kui ELVESO AS ei ole suuteline olukorda enam kontrollima, jagada ei taheta -teist ettevõtet luues, siis tuleks ELVESO AS äraanda käest oma ahnitsetud elektrivahendamine ja võrkude rentimine võrguteenuseks , seega lõpetada vahendamine ja võimaldada krt. majade elanikel Elektrileviga sõlmida igal krt. ja st. ka väikeelamul, oma soovitud pakett-leping ja otsearveldus. See muudaks elektrihinna kodutarbijale soodsamaks 2,5 eurosenti/kWh(võrreldud samalaadset teenust). Ka ELVESO AS arvete esitamine on utoopiline - Elektriarvel võtab võlaks samakuu soojusenergia, soojusenergia arvel samal kuul vee-kanal. jne. , see on üks kuradima utoopiline firma... Ilmselt hea kasumi solkimise süsteem raamatupidamsies. Kuid Konkurentsiamet, MTA jms. - ei saa hakkama või on hea kõrv ?:) Valda pöördumine on vastuseks- pöörduge ELVESO AS ja sealne vastus , ....valda .
...........................
Sõnad sulasivad suhu , jäivad pooleli (A.Haava)

Kokkuvõtlikult - ELVESO AS peaks olema suure saalitäie ees ja vastama vähemasti 8 tundi järjest nagu korraldas Riigikogus opos. koalitsioonile , siin siis silmitsi kodanikega ja nii näeks ära ka, kas valla koalitsiooniga on ikka kõik tema valijad - poolt ?!
Vastus: Istung 21.01.2020
Vastas:
Heigo 09. veebruaril 2020 kell 16:59:54
Elveso peab jääma sinna tegutsema, kus ta reaalselt teenust pakub. Ja ülejäänud piirkondades hakkab teenust pakkuma Tallinna Vesi, kelle teenust täna Elveso vaid vahendab.
Milleks tegeleda vahendustegevusega, kui sa ei vastuta ei puhta vee ega ka kanalisatsiooni eest.
Vastus: Istung 21.01.2020
Vastas:
kool 09. veebruaril 2020 kell 18:19:10
Siia sobib uudis , et 3 päeva tagasi kuulutati Jüri Gümnaasiumile direktori kohale otsing, tähtaeg märtsiks.
statistika