Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: ELVESO veevärk
Teemat alustas:
sven 08. jaanuaril 2020 kell 11:22:27
On üks selline ilus dokument, pealtnäha. Selle tetaud punktid tulevad muudatusteks valla majanduskomisjonis. Seepärast on hea tutvustamiseks see ülddokument siin ülespanna ja lugeda kõigil tähelepanelikult. Kava 2017-2028.

https://www.rae.ee/documents/8...

Lähemalt võiksid tutvuda Jüri elanikud joogivee pumplate kirjeldustega kogu selles piirkonnas, milline põhimõtteliselt jaguneb kaheks - 1.Sovhoosi pool
2.EMV, kiriku poolel
Selles töös tuleb välja, et laenuks võetud rahadega sovhoosi poolel on jäetud hulk trasse tegemata(kui Neimar oli ELVESO juht), lisaks saab teada- et momendil on joogiveeks tulev vesi kehvematest kaevudest ja paremad kaevud on reservis(jäävadki), hüdrofoorid on vahetatud või vahetatakse mõnesaja liitriste vastu. Seega on ringvoolu süsteem häiritud, mis tingib ühel momendil trassides sette uuesti ning hüdrauliliste löökidega lõhub süsteemi. Mõnesse kaevu on tekkinud pinnavee vool- aga see on tingitud arenduste lubamisest ja vanade kraavituste täisajamisega .Samuti saab teada, et mitmes kaevus on veetorud koos pumbaga põhja jäänud või mingi trosside komplekt. Säärast olukorda 1999.a. polnud. Reservkaevude , nendel tootlikkuse puudumine, rikub ka vee kvaliteedi - seepärast puurkaevude puhul rakendatakse ringvoolu , milline tagab kvaliteedi säilimise ja töötavad kõik. Praegu Alajaama ja Ratsabaasi pumplast tulev vesi - vaadates neid näitajaid ja rahustust, et veele lisatakse midagi ... Milleks ? seda vett ei antudki 1999.a. aastani jooguveeks, vaid Alajaama pumpla oli seepärast reserv.
EMV poolel , seal ABB juures olev joogiveepumpla - seda mõjutab kindlasti siiani kaotamata Jüri biopuhasti ja jääb arusaamatuks, millest kõrge kanalisatsioonihind.... Tundub, olukord pole nagu paranenudki peale suurt rekki (2009.a.?), laenu.
Antud dokument on ju värskelt kokkupandud ...

Soovitav on kõigil seda lugeda

 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: ELVESO veevärk
Vastas:
Heigo 08. jaanuaril 2020 kell 21:43:56
Kõik need piirkonnad, mis saavad joogivee Tallinna Veelt ning ka mille kanalisatsioon Paljassaarde jookseb, tuleks Elvesost lahutada ja üle anda Tallinna Veele.
Milleks meile teenuse vahendamise teenust?
Vastus: ELVESO veevärk
Vastas:
muhedalt 09. jaanuaril 2020 kell 23:34:22
siin on üldteada, sellised ühingud on nagu rahapesu vabrikud KOV -l , seepärast võibki nimetada Äriseadustikku - raha pesemise seadustik , avalik vargus . Samane seadus tingis ka Võlaõigusseaduse ja andmekaitse - ehk siis, et mis läinud , see läinud! :)
KOV võtab oma asutisest välja kasumit ja toidab ennast ning mingil hetkel saab toita seda ettevõtet oma eelarvest nö. raha paigutades....
Samuti on hea sellise asutise kaudu ka mitte hanketöid tellida , ehk siis nt. poliitreklaamigi :)
Ja nagu laul ütleb - Emajõgi viib oma veed , kallasepajude all.....
Vastus: ELVESO veevärk ja valla ning Eesti asi
Vastas:
tõene 23. veebruaril 2020 kell 22:50:10
Teema on ammu olnud aktuaalne ja seepärast oli Rail Baltic küsimus üle Tuhala karsti - maavara kaevandamise vastane seis.
Rae vallas on see küsimus olnud ammu mõtlemisel aga hea et Priit siin oma sõna ütles
https://www.err.ee/1055665/tal...
Samas saab öelda, et Tammiku Maja ME(HAS) direktor Orgmets tegi selle kokkuhoiuga algust ja mitte kanalisatsiooni hinnaga koos hinnatõusuna. Tema ajal oli esimesed kastmisvee jaoks paigaldatud mõõturid nõudena, ja vee hind kujundati lihtsalt - kõrgem kui joogiveeks ja madalam pisut kui kanalisatsiooniga hind kokku. See vältis siis basseinide täitmist ja saunades võimaluse lisaks kastmisele odavalt kasutada kanalisatsioonita vett. Olgugi , et neid arvesteid oli Jüris ehk esimesel momendil sel ajal 10 ehk, siis tegelikkuses oli selle vastuseisu tekitaja vallamajas just ELVESO AS, N.A. ja keeldude esitaja eraldi veehinnaks. Samas pressis ta kahe ME ühendamist ja hiljem alguses mittesoosides kastmisvett eraldi, siiski mindi üle kastmisvee lubamisele. Järgnes aga hinna ühtlustamine kõigile!Milline tähendab siiani kõikide kulude olemasolu vee+ kanalisatsiooni hinnas, sest ELVESO AS kuludes-tuludes pole trehvanud eraldi rida kastmisvee tulu...! See on olnud kui surnud vasika makse teistele koos sadevee kuludega(kusjuures ELVESO-Kiriku piirkonna kuivendus läbi kanalisatsiooni on üks rahva piinamine nagu Peetri kandiga, kõigile jagades). Hea on tõdeda, et lõpuks on - et peale 1999.a. ühend ELVESO AS loomisel, on ca 20 aastat hiljem uuesti hoog .... See on hea, et Priit P. seda väljaütles ja soov on. Seda oleks aga pidanud ELVESO AS teatama, nõustaja Kasemaa:) või sealne juht- oleks olnud loogilisem. Tänan, et Orgmetsa jälgedesse astusite.

Samas on Peetris ja Mõigus liialtpalju lammutatud looduslikku veevoolu, mida püüti sovhoosi ajal maade parandamisega hoida ka loodusega kooskõlas. Eks Rae raba ole samuti häiritud ja Raasiku-Seli raba. Jüri kihelkonna maadel asub Männiku liivakarjäär, milline on kuhjatud nüüd RailBalticale.... Keskkond on muudetud. Need väärtustatud maad nüüd ehitatakse täis huumuse kokkulükkamisel, uut muuks otstarbeks vajalikku maad kuivendame jälle... Seega ainult vett ärajuues või kastmise vältimisega ka kokku ei hoia- Piirata tuleks hoopis PÕHJAVEE pumpamisega pudelitesse ja erilise maksuta riigile, raisatakse ressurssi(tänasel päeval on veeautomaadid otse süsteemi ühendatavad ja head filtrid, seega on nii vedu kui pumpamine keskkonna reostamine või häving).
Et see kastmisvee probleem tekkis, ongi maaparandusega maade rikkumine ja ebaoskuslik kasutamine, milline tekkis tuvipuuride või laagrite ehitamine - mõte: lumehelbekesed ju tahtsid mitte aeda vaid vahtida naabrit-kel on on suurem käsipuu... ja tšill grillidega. Ringisõites vaatad neid küülikute aedu ja mõtled, pole keegi midagi peale soetamist eriti istutanud - puistud ja kiviktaimlad vajavad vähem vett, on varjuks murule- ja vajab samuti vähem vett. Huvitav, miks peavad lumehelbekesed läbima kogu tee evolutsiooni algusest http://evolutsioon.usk.ee/4.ht...
Täna on pigem Rae valla veetootja teoorias ja tegelikkuses pumplaid vähendav ehk siis reservis(samas teab ,et kasvõi väheselgi määral pumpla peaks töötama kvaliteedi säilimiseks; pumpla uuesti töölerakendamine on kulukas ja ajaliselt mahukas töö-või ongi see ülesandeks: pidevalt on vaja raha ja hinda tõsta ning hooned ju amortiseeeruvad samuti teatud kulusid tegemata(niiskus)).
Ootaks valla Keskkonna programmi väljatöötamist järgnevaks 50-ks aastaks, milline peaks olema aluseks valla arengustrateegias - kas üldse on vaja valda paisutada või peaks jääma teisepoole Eestit, pensionärid oma kodukanti?! Rae vallas oleks ammu pidanud selliste vesiste alade spetisalisti töölevõtma ja selleks oleks kindlasti olnud õigelajal hr. Ülo Peets. Täna ta ilmselt naudib vanaduspõlve ja kõik on juba arendajate ning "spetsialistide" kogu riigis pees. Üks veerežiimi mõjutaja on ka asfallteede ehitamine metsa ja sohu:). Mis ei kõlba , see ikka ei kõlba. Kui vanades linnades polnud sadevee häda- sest oli kiviparkett. vesi jäi sinna ,kuhu sadas. Sajukohad olid aga seotud geograafilisest asendist. Selles piirkonnas polnud ka vaja kasta.

Vajalik Väike-Ringtee on avalik huvi mitte ainult Tallinnale vaid Maavalitsuste omaaegne ning KOV poolne lolluste läbilaskmine, produktiks nüüd. Elamispiirkonnad oleks pidanud kujundama kiirühendusega olemasoleva Ringtee baasil , milline oleks hajutanud liikluse ja töökohtadele vedu Tallinnast eribussidega ja s/a. Ka olemasoleva maa koorimine oleks vähem loodust mõjutanud. Täna on seis selline , et hakkame kallist projekti vedama ja kaevama lennutrassi all(oht julgeolekus) ning joonist vaadates - on trass kui kuldikusi.
https://www.err.ee/1055622/tal...

Keskkonda saame hoida vaid soosides loodust, mitte hävitades-lisaks varjab ta hästi ka prügilataolist arendust(nt. silma riivav Saku Metalli laoplats rahvusvahelise trassi ääres, pole teist nii kaunist kohta 200 km raadiuses märganud:),millise detailplaneeringus olid küll sissekirjutatud teatud nõuded kui need ära ei auranud tolall).
Tubli, Priit .Hea , et algus ja loodetavasti valla Keskkonna suunised saavad paika ja Lehmja tammiku nülgimine jääb ära - vähemasti varem tuulevarju pakkunud jalutajatele, tänaste ilmadega tammik seda ei pakkunud(küll siis kevadtuuled ükskord tammiku ärakuivatavad:)!)- kui ei kasta , ikkagi reform isamaailu hoieldes.
Vastus: ELVESO veevärk
Vastas:
Heigo 25. veebruaril 2020 kell 17:40:32
Eelmise nädala kastmisvee valguses sai vallavalitsusel uuritud, et millistes piirkondades siis joogivesi otsa on saamas ja vastuseks sain, et joogivesi otsa ei saa, kuid Elveso poolt rajatud veetorud ei ole dimensioneeritud kastmisvee jaoks.
Huvitav, kui jämedad peavad siis olema torud, mis tagavad lisaks joogiveele ka kastmisvee suveperioodil?
Vastus: ELVESO veevärk
Vastas:
Sven 26. veebruaril 2020 kell 09:29:10
Sotsialismi ajal oli Sommerlingi sovh. ja EMV šefluse kaudu olemas perspektiivplaan, et Jüri piirkonna kastmisvesi ja siis ka autopesulad jne. tööstuslik vesi tuuakse Pirita jõest ja joogivee puhastus hakkab toimuma rajatavas jaamas .Selle plaani matmist peab aga küsima Neimarilt ja veel mõnelt elusolevalt EMV juhilt, sest sovhoosi juhid on kõik surnud. Samuti peaks see eeltegevus kuskil kajastuma. Sovhoosi veetarve oli tollal oma piirkonnas Jüris suur , seoses Keskuse farmiga ja lisaks oli tohutu veeleke praeguse Grossi poe taguses peatrassis. Selle likvideerisin, sai ka 4 ja 5 korrus vett. Siis polnud ujulat. Pumplate arv oli sama. Kes on nüüd rekkimise käigus valesti torusid dimensioneerinud? eks ikka teeneteplaadi mees. Ka tema katlamaja on nüüd juba 3 korda ringiehitatud. Alguses vähendas miljonitega vajadust ja nüüd suurendatakse .... Elektriga tootmine soojust ja lausa elektritootmise soov(see oli üks võrkude ahmimise põhjus ja Jüris suurmajadele sita kokkukeeramine hinna komponendis. Lisaks on tehtud nüüd veetrassid massiliselt arenduste piires ja üleantud ning liitumised nii, et ümberteha polegi võimalik. ELVESO väljaütlemine majanduskom. oli, et osa puurkaevusid on vajalik sulgeda-tõenäolisus, et enamus vett hakatakse ostma Tallinnast?Siis oleks ju Vaskjala veepuhasti olnud vajalik ja ...... vähemasti Lehmja kooli piirkonnani. Midagi on selles arenduses tänase päevaga möödapandud. Elamuehitus on samuti osaliselt mööda- sest niisutatavad maad , see süsteem lammutati , nüüd toimubki neis piirkondades vaid kuivamine ja niisketes piirkondades märgumine. Mõni asi selgub kiiremini kui sajandiga. Üks on aga selge, et kastmisvee võtmine massiliselt trassist, pole normaalne ja seda ei saa võrrelda kunagiste salvkaevude kasutamisest oma koduõuel ja pumba sinna uputamisel:). Et Männiku karjääri on nii intensiivselt "arendatud", on teada, kus Luigel jäi 2 järve kuivaks ja ilmselt mõjutab sealset eramute rajooni. Raku kunstjärv on mingi aseaine. Eks vesi kaob ka meie piirkonnas. Eks rabade kinnikasvamine näitab seda ja Limu järve hääbumine. Tänaste suurte sadudega pole isegi Tuhala nõiakaev üleajanud... Eks Jüri piirkonnas 3...5 km raadiuses olev -ca 20 kuni 100 m kaevu lisaks muudele ja 3...4 ca 200 m olevat , sügavustega on .... Kuipalju on üldse peale salvkaevude Rae vallas kaevusid ? on see arv teada? selllest lähtuvalt märkisingi, et on vaja Keskkonnaprogrammi , mis on üldse aluseks edasistele arendustele ja see peaks kajastama kõiki kaevusid. Kui täna küsida, mis on saanud Rae farmi juures olnud puurkaevudest, üks neist oli lausa sõnnikuhoidlas ?:) jne. Milline ülevaade on vallal? On hea, et Priit selle teema tõstatas ja nüüd peabki minema sellega edasi. Aga tema ärakuulamine on aprillis majanduskomisjonile. Seega kes soovib, peab saatma küsimused aadressil Rae valla info ja teisena Agu Laiusele.
Kena päeva
Vastus: ELVESO veevärk Tammiku suunal ehk endise sovh.poolel
Vastas:
Sven-Orli Orgmets 08. septembril 2020 kell 13:49:27
Lisatud materjal paneb mõtisklema:
1. Euro rahastusega tehtud veetrasside rekkimine
2. ELVESO kohustus peale rekkimist teha nüüdseks piisava aja möödumisel Jüris, mitte algpunktist(pumplast) ja valla punktidest(kool, lasteaed jne.), veeproovid taolise analüüsina. Analüüsitav tuleb võtta trassilõikudel Tammiku poolel -nt. Tammiku 2....17...19...25; 21...23...27...29; - kuni sisend, jm. Loomulikult ei välista näide vajadust võtta proove ka Jüri(EMV) poolel, ka Neimari tänava liinilt ja mujal.
ELVESO AS on sulgenud ringsüsteemi pumplaid ja ilmselt veemahutites on tekkinud(2-s pumplas) veelgi aeglasem veevahetus ja trassis liikumine.
3. Aaviku tn. piirkonnas on ühest pumplast võimalik väljastpoolt imbumine kaevu(seda on käsitletud ELVESO kohta kirjapandud töös)

Andmeid on keelatud paljundada ja viidatu analüüsi teostajale ei tähenda, et kõik on palutud sinna helistama, pigem töö tellimiseks.

Ei ole tarvidust kommenteerida mitteasjalikult ja etteöeldes, minule tuldi vastu ja võtsin proovid majja, sisendist peale pikemat vee voolata laskmist.

http://www.raekodanik.ee/downl...

*** varem polnud mõtet avalikustada, suvepuhkuste aeg tuli ja nüüd hakatakse 2021.a. koostama eelarvet ja innovatsioonikomisjoni loomisel, peaks olema innoveeritavaiks sattujail selgus tarbe osas ning kas vee süsteemi on rekitud loogiliselt kui maitse ja olukord on ebalev hinda arvestades m3 kohta.
statistika