Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Pedagoog ....
Teemat alustas:
uuringu uurija 27. detsembril 2018 kell 13:48:26
Kes oskab täpsemalt selgitada, mis juhtus päeval, kui pedagoog viskas Võsukese lasteaias vihahoos ühe lapse vastu maad?


 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Pedagoog ...
Vastas:
uuringu uurija 17. jaanuaril 2019 kell 18:49:49
Rae Valla volikogule tehtud teade oli saadetud otse volikogu esimehele hr. Tõnis Kõivule.

Teade sisaldas palvet, et volikogu lõpetaks Rae Vallavalitsuse ja selle allettevõtete poolt korduvad seaduserikkumised jäädavalt. Seadusrikkumised seisnevad selles, et ametnikud ei vasta päringutele õigeaegselt, vastused sisaldavad moonutatud infot, kuid ametnikud keelduvad täpsustavatele küsimustele vastamast ja valetavad.


Tänaseks on kokkukogutud järgnev info, kuidas vastatakse pöördumistele ja kirjadele:

Rae Vallavanem Mart Võrklaev kinnitas telefonis, et kõikidele kirjadele vastatakse kindlasti.

Rae Vallasekretär Martin Minn kinnitas kirjalikult, et vastavad spetsialistid esitavad konkreetse vastuse.

Rae Vallavalitsuse jurist Helle Sipelgas teatas kirjalikult, et "Teie pöördumised on registreeritud ja Teile vastatakse seaduses ettenähtud tähtaja jooksul." Kahjuks ei ole Rae Vallavalitsuse jurist suutnud u. 60 kalendripäeva jooksul väljaarvutada, millal seaduses ettenähtud tähtaeg täis saab.Volikogu esimehe vastusest saab teada, mis saadeti ka vallavanem hr. Mart Võrklaevale:
------
Kahtlematult on vaja inimeste pöördumistele ja kirjadele vastata seaduses ettenähtud aja jooksul.
------------------
Lugupidamisega
Tõnis Kõiv
volikogu esimees
Rae vald
tonis.koiv@rae.eeLoota tuleb, et lõpuks oskab keegi kokkuarvutada, millal seaduses ettenähtud aeg täis saab.

Vallaametnike labane veiderdamine pole sobilik!
Vastus: Pedagoog ...
Vastas:
Administreerija 31. jaanuaril 2019 kell 15:45:51
22.jaanuaril toimunud volikogu istungil esitati selline arupärimine http://www.raivouukkivi.ee/fil...

Täna saabus vastus vallavalitsusest.

http://www.raivouukkivi.ee/fil...

Vastuses on sõnaselgelt ja vallavanema allkirjaga kinnitatuna kirjas, et loo alguses kirjeldatud vägitegu pole toimunud ja selle nimega inimest valla struktuurides ei tööta.

Vastuses antud info on teemaalgataja infoga võrreldes diametraalselt vastupidine. Ilmselt on tõsiseltvõetavam vallavanema allkirjaga info. Samas ei ole meie siin foorumi aruteludes pädevad seda teemat pikemalt arutlema. Nõustun sellegagi, et kaudselt kannatavad selles valdavalt anonüümse arutelu tulemusena kõige enam lapsed. Seega eemaldan kogu eelneva kirjavahetuse antud teemas. va volikogu esimehe tegevust puudutava, sest sellele küsimusele vallavalitsuse vastusest teada ei saanud.
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
uuringu uurija 01. veebruaril 2019 kell 11:33:59
Lapse vihahoos mahaviskamise lugu Võsukese lasteaias toimunud juhtumi analüüs kannab kuupäeva 22.03.2017, kell 13.00

Uurija Kristina Stekanova oli küll veidike pahane, et selliseid kuritegusid lasteaiad varjavad aga ilma lasteaia poolse kirjaliku selgitusega ei saavat politsei midagi teha.Kriminaalasja nr. 18231500170 (ei ole lasteaiaga seotud aga on otseselt seotud Rae Vallavalitsusega)

Teise inimese kahjustamise ning valu tekitava kehalise väärkohtlemisega, kui see on toime pandud lähi- või sõltuvussuhtes ja korduvalt, pani Kairi Rääbis toime karistusseadustiku paragraafi 121 lõige 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritus kuriteod.
Tegemist on teise astme kuritegudega, mille eest karistusseadustik näeb karistusena ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.

Eeltoodu alusel ja juhindudes Kriminaalmenetlusseadustiku paragraafidest 202 lg 7 ja 206, prokurör määras:

Kairi Rääbis on kohustatud osalema sotsiaalprogrammis, st tegema täielikku koostööd Rae Valla Lastekaitsega ning osalema kõikidel Rae Valla Lastekaitse poolt vajalikeks peetavatel teenustel ja programmides.
Sotsiaalprogrammis osalemise tähtajaks on 1 aasta, so kuni 22.05.2019.
Põhja Ringkonnaprokuratuur teeb paring Rae Vallavalitsuse Lastekaitsespetsialistile koostöö edukuse osas.

Prokurör
Marika ReintopVastus: Pedagoog ....
Vastas:
uuringu uurija 01. veebruaril 2019 kell 11:58:17
Mis aga puutub kirjadele vastamisse, siis Rae Valla Valitsuse ametnik Natalja Grusdam väitis eile, so 31.01.2019 vallakodanikrele, et ametnikel on liiga palju tööd ning pole aega kirjade ja vastustega tegeleda.

Valla kodanik soovitas kutsuda sekretär appi aga siis selgus, et Rae Vallas praegu sekretär puudub.

Murelik vallakodanik tundis tõsist muret, et kuidas nii edukas vald nagu Rae Vald saab hakkama ilma sekretärita?

Murelik kodanik helistas täna, so 1.02.2019 hommikul Rae Vallavalitsuse personaliosakonda, kus selgus, et ikkagi on sekretäri ülesandeid täitev töötaja olemas. Personaliosakonna töötaja kuulas vallakodaniku mure ära ning lubas Natalja Grusdamile tutvustada, kes täidab praegu täidab sekretäri töökohustusi.

Natalja Grusdam on uus inimene ja seetõttu ei saa talle pahaks panna, et ta pole sekretäriga veel tutvunud.

Murelik vallakodanik on rõõmus, et sai vallatöötaja elu kergemaks teha ning tänab lahke personaliosakonna töötajat (kahjuks nime ei tea), kes oli hästi positiivne ja abivalmis.

Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
madis 01. veebruaril 2019 kell 16:38:25
Rae vald on ennegi läbisaanud - Rosenfeldi ja Lepiku ajal - kui pedagoogid valda juhtisid , polnud vaja isegi juristi. Nüüd juhivad ehitajad:),milleks veel sekretäri.
Ajalugu on meenutamist väärt.
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
Heigo 01. veebruaril 2019 kell 20:19:31
Ja ka uus sekretär valiti seepärast, et see sai kohe tööle asuda.
Oli paremaid kandidaate, kuid need ei saanud päeva pealt tööle tulla.
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
eeva 03. veebruaril 2019 kell 18:03:45
http://womenfromworldover.elul...

võib olla tuleks siis käitujad naised lugeda kriisikoldeks ja teised peaksid minema konverentsile , tegema töötoas ettekande . Ka osavõtlik Kysk on asjas toetav ju .
Vastus: Pedagoog Kairi Rääbis
Vastas:
uuringu uurija 25. veebruaril 2019 kell 22:03:56
Kohtunik Krista Kirspuu määrus 15.02.2019 kinnitab, et Kairi Rääbis on olnud lastega vägivaldne, mis on tõenditest nähtuvalt kahtlemata õige nii laps R., kui ka Võsukese lasteaia lapse osas.

Seega on Võsukese lasteaias toimunud vägivalla akt, mida Võsukese lasteaed püüab mahasalata. Rae Vallavanem võiks enne asja uurida, kui kinnitab oma allkirjaga, et midagi pole juhtunud.
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
Raivo Uukkivi 27. veebruaril 2019 kell 12:49:21
Vallavanema allkirja kandvas vastuses on kirjas, et vallavalitsust pole teavitatud sellise isiku poolt sooritatud teost. Ei ole öeldud, et midagi pole olnud.

Samas ka see viimane kirjutis sisaldab vaid ühte väidetavat fakti - 15.02 antud määrus. Kui soovite faktidest rääkida, siis linkige või kopeerige siia määruse sisu.
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
uuringu uurija 01. märtsil 2019 kell 15:33:05
Kahjuks pole kogu kohtumääruse avaldamine seoses erinevate inimeste õigustest lähtuvalt lubatud.

Dokumendi liik: Kohtumäärus
Dokumendi nr: 2-18-478/185
Dokumendi kuupäev: 15.02.2019
Koostaja: Krista Kirspuu, Ulvi Loonurm, Indrek Soots
Menetlev asutus: Tallinna ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

Punkt 64. Kohtusse on esitatud on väide, et Kairi Rääbis on lastega vägivaldne, mis on tõenditest nähtavalt kahtlemata õige nii lapse R, kui Võsukese lasteaia lapse (I kd, tlk 163) osas, kuid asja materjalidest ei nähtu ega tõendatud ei ole, et Kairi Rääbis oleks olnud vägivaldne laps M. suhtes.
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
vallakodanik 02. märtsil 2019 kell 11:16:53

Kohut ei käinud vist Võsukese lasteaed , sai käia Rae vallavalitsus. Kas vallavanem ei teadnud, et vald kohut käib, võin saan milleski valesti aru ? Teema algatajale uuringu uurijale küsimus, et kes oli teine osapool kohtus- kas Rae vallavalitsus?
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
uuringu uurija 02. märtsil 2019 kell 22:14:39
Teine osapool ei ole otseselt Rae Vald aga Rae valla lastekaitseametnikud on täieskoosseisus kontuistungil esindatud.

Rae Valla vallavanem on mitu kirja sellesse kohtuistungisse allkirjastanud, usutavasti vallavanem tutvus enne kõikide dokumentidega, seega tuleb arvata, et vallavanem oli kursis mis toimub ja kes midagi on teinud.
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
Administreerija 03. märtsil 2019 kell 07:52:42
Palun mitte kirjuada lugudesse ametnike nimesid. Vaid juhul kui nende teguviis on tõendatult pahatahtlik. Küllaldane on kui kirjutada ametniku ametinimi, nt lastekaitse spetsialist vms.
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
uuringu uurija 03. märtsil 2019 kell 16:57:59
Kuula Administreerija, miks sa jutu mahakustutad?

See, et Võsukese lasteaed alkoholi tarvitanud inimesele lapse andis, see on PPA-s fikseeritud ja vastavalt seadusele peaks olema sama info ka Rae Vallavalitsuse edastatud.

Loe eelmist kirja, seal põhjendus olemas A
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
uuringu uurija 03. märtsil 2019 kell 18:35:55
Paluks selgitada, mis on põhjendatud pahatahtlik käitumine?

Lapsevanem saabub rühma, kus 2 rühmaõpetajat kinnitavad lapsevanema ebaadekvaatset käitumist ning kohalesaabunud politseipatrull kinnitab lapsevanema alkoholitarbimist. Politseipatrull helistab lapsevanema kuuldes Rae Valla lastekaitseametnikule, keda palutakse kohale tulla aga lastekaitseametnik keeldub.

Nagu näed administreerija kõik on põhjendatud ja tunnistajad on ka olemas.
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
uuringu uurija 03. märtsil 2019 kell 18:44:34
Kuna tegemist oli alaealiste lastega, siis saatis PPA kirjaliku teate ka Rae Vallavalitsusele.

Lisaks on sündmusel pealtvaatajad.

Seega on lapsevanemat täielik õigus küsida, miks lasteaed andis alaealise lapse edasi vanemale, kes oli ebaadekvaatne õpetajate kinnitusel ning tarbinud alkoholi politseikinnitusel.

Rae Vallavalitsuse ülesanne on tagada seda, et selline asi ei korduks kunagi.
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
uuringu uurija 03. märtsil 2019 kell 19:26:22
Juhtunu kohta PPA kinnitus.Teie 25.01.2018 nr

Meie 06.02.2018 nr 1.1-21/73-2

Vastuskiri
26.01.2018 registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis numbriga 1.1-21/73-1 Teie teabenõue 15.01.2018 toimunud juhtumi kohta.

Soovite, et politsei väljastaks Teile sündmuskohal vormistanud dokumendid.

Politsei reageeris Teie poolsele väljakutsele ja fikseeris kohapeal toimunu asjaolud. Saame kinnitada juhtunut kuid ei saa tulenevalt avaliku teabe seaduse §35 lg2 p3 väljastada politseiametniku poolt vormistatut kuivõrd tegemist on asutusesiseste dokumentidega mida dokumendiregistris ei registreerita ning seetõttu laieneb neile piirang väljastuse kohta.Lugupidamisega
Helen Kommussar Põhja prefektuur, Ida-Harju politseijaoskond, ennetus- ja menetlustalitus, Ida-Harju piirkonnagrupp piirkonnavanem

Teili Piiskoppel, 6124671, teili.piiskoppel@politsei.ee
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
Heigo 03. märtsil 2019 kell 23:15:32
Otsuseid ja vahel ka valeotsuseid teevad inimesed, mitte ametikohad.
Loodan, et möödas on aeg, kus jumal (partei) andis ameti ja andis ka mõistuse sellel ametipostil toimetada.
Seega esikohal on nimi, ja alles siis amet.
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
soovitus 04. märtsil 2019 kell 18:04:51
kahjuks ei selgu ,mitu korda pöörduja politsei poole on pöördunud. Politsei vastab,et on kaks dokumentide registrit? Siis nagu varem , et ühega kaetakse vajadusel nö. avastamist.
Kui tegu on olnud,miks politsei poolt ei liigu dokumendid prokuratuuri ? vabariigi lastekaitsele jne.
Pöördujale soovitus - pärimg eraldi prokuratuurile antud kirja lisamisega ja samuti Lastekaitse inspektsioonile
Vastus: Pedagoog ....
Vastas:
? 16. aprillil 2019 kell 02:18:33
......?, järg , mis edasi?
1 2
statistika