Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: pisut Rae vallas toimuvast
Teemat alustas:
infi 30. novembril 2018 kell 17:57:37
avatud on bussiliin nr.160 maakonna liinina ja tekib küsimus, miks põhiliselt vangla jaoks peavad kulutused olema maakonna liini arvelt kui pole siiani tagatud tasuta sõitu kohalikele ja jällegi on koostööd - Maanteeametiga(mingi jumal taevas ?) Selguseta jääb- kas vangla töötajad tasuvad bussis sõidu eest, sest nad mahuvad ju vanusegruppi 19-62 ja peale vangla töötajate ametnike on seal ka endine väljasaatmiskeskus- see on politseilise alluvuse kodanike migratsiooni osakond.
Koostöös Maanteeametiga avatakse uus bussiliin 160, mille liikumisee on Balti jaam – Vabaduse väljak – Kivisilla – Bussijaam – Pae – Betooni – Linnaru tee – Vangla.

Teenuse ostamine hakkab toimuma kõikidel nädalapäevadel, aastaringselt.

Perspektiivis on planeeritud liini pikendada Varivere tee ja Veldi teeni, kui valmib busside tagasipöördekoht koos peatusega.

See on Rae valla kodulehel ametlik teadaanne. Arusaadav oleks kui see bussiliin ühendaks Lagedi ja Jüri , mistähendaks samuti valla territooriumil kodanikele ühenduse pidamiseks võimalust ja poleks vaja mingit ümberkeeramise kohta vaja rajada.
Kes nende arutelude juures on ja kes need tupsid tarkust jagavad ?
Seemnemütsid fooliumis?

.................................
Planeeringute teadete väljapanekust valla kodulehel. On mõned korrad siingi kirjutatud, et iga ülespandud teatel peab olema kuupäev , mil ülespandud ja koduleht peaks seda automaatselt kuupäeva osas ilma vallaametnikest sõltuva võimalusena tembeldama- nii ei saaks vald öelda, et ammu juba oli üleval. kõik arutelud sõltuvad lisamise kuupäevast ja kodanikud ei pea otsima nö. tagatoa kaupa.
Nüüd siis ilmus Harju Elus, tänases ja sellest ka viidatule vaadatud valla kodulehte.
Kui üldse Eestis vaadelda planeeringute ülesseadmist, on siin üks pask lugu. Planeeringute ülevalolek peaks olema päevade hulgas, arvestades tööpäevi E....N , sest avalik asutus reedeti praktiliselt ei tööta ja riigipühade eelselt on tööpäev üldse miinus tundidega ning kui KOV veel oma tööpäevad kuidagi eriteatega summeerib, et pikemad pühad saada, muutub asi veelgi segasemaks. Tänavu aastavahetusega seoses , on planeeringutega 1 nädal ajaliselt vähem, tutvuda

Planeeringutest.
Jüri aleviku Aruküla tee 19 kinnistu ja lähiala detailplaneering - see planeering puudutab Garaa¸iühistut, samuti kõrvaolevaid elamukinnistuid Aruküla tee aadressiga. Sellisel juhul tuleks lahendada ka Aruküla tee 21 sissesõit nii, et Aruküla tee 19 enam seda teeosa omale sissesõiduks ei peaks kasutama. Loodetavasti on vald need küsimused lahendanud enne planeeringu lauale panekut kui omanike õigusest tuleneva. Vajadus nüüd kaob, sest Garaa¸iühistu kaudu luuakse teine sissesõit. Garaa¸iühistus pole küll sellest juttu olnud kui vald soovib teeservituuti , siis ilmselt lahendab tänavavalgustuse korrektselt ning asfaltteerimise kui valla tänaval.

Jüri aleviku Metsa tn 3 kinnistu detailplaneering - võeti üleeile vastu.

Pajupea küla Viirakse tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering - siinkohal pole mingite vajadust Elamute teelt juurdepääsu. Pigem on vajalik lõpuks teha otseühendus Vesiroosi teega, et pääseda otse ka Tuuleväljale ja siinkohal peaks olema see arendaja ning valla ühine tegu koos tänavavalgustusega- millegipärast aga soovitakse kõikjail pube natüürmorte rakendada - suure ringiga 150 m kaugusele punkti jõudmiseks või väljundit 10-te kilomeetriste ringina. Arenguna on see ühe nimetajaga- arengupeetus. Valitsevad ärikad, neil puudus peale kiiksu.

Lagedi aleviku Jüri tee 20 maaüksuse ja lähiala detailplaneering - 3 elamukrunti ja transpordimaa ning tulundusmaa tootmis ja ärimaana. Et kogu lugu jõuab Kalmari teele välja, millise ala antakse vallale , siis ka kõik väljasõidud peaksid jääma Kalmari teele antud planeeringul, sest Lagedil olev Jüri tee on kitsas ja alas on mahajoonistatud kergtee kerge vaimuga ja tee laius ärimaa -tootmismaa puhul arvestades Atleet jt. elamute juurdeehitatut läheduses, muudab Lagedi elanikele oluliselt tihedamaks liikluse.
Eelnevale järgneb samas kohas , teise aadressiga
Karla küla Jaanisauna kinnistu ja lähiala detailplaneering- Papli tänavalt, kuna aadressi nr. pole lisatud, siis ka sealne planeeringu väljasõit on Jüri teele ja ilmselt mitte Papli 8 suunas Kalmari teele

Lisaks on nö. vastaspoolel, vana ABT poole samuti tööstusmaastikku oodata,
Karla küla Kalmari tee 6a ja 8 kinnistute ning lähiala detailplaneering

++ siinkohal tuleks Lagedi rahval Jüri tee piirkonnas, juba praegu nõuda kogu Jüri tee ulatuses planeeringusse lisada - keelata peale Ühistranspordi üle 3,5 kandejõuga veokite/sõidukite liiklus.

Jüri aleviku Talli tn 2 ja Aruküla tee 22 kinnistute ning lähiala detailplaneering - 4 ha Riigigümnaasiumi maana. Sellest on ju varem olnud aruteluks, et sobilik koht oli mujal. Tänaseks on siis inimkombinaadid loodud võimalikult väiksele alale Jüris, milline seab kahtluse alla Jüri edaspidise liiklustiheduse ja õhureostuse ning müra.(kuna Maanteedeamet on kõigile paipoisid siis keegi pole tarvilikuks pidanud mõõta, et müratase on juba elamurajoonis koos õhusaastaga ja see puudutab just Tammikust alates Väljaku, Aruküla tee, Tiigi ja Aaviku tee piirkonda Jüri alevi osas- üks oluline komponent on - Tallinn-Tartu mnt. vallidele tõstmine koos Ringtee ja Jüri ristmikuga. Nüüd Gümnaasiumiga seoses suureneb inimühikute hulk lisaks praegusele koolile(1000+sportijad keskuses), veel ca 1000. Olulisus on siin veelgi, jõõstijate konsentratsioon loob kuritegevuse alused nagu Peetris juba pole need ilmingud vaid justkui igapäevane - vargused jne. Eks siis järgneb vägivaldsus. On ju Isamaa tahtnud luua paneku, tõmbe keskusi.

*** kultuuri aga ei tule - Jõulukuuskede tava on Isamaa ja Reformi poolt lõpetatud

Jüri aleviku Sarapiku tn 4 maaüksuse detailplaneering - ka siinses planeeringus ettenähtud 10 ha suuruselt väikeelamute arenduselt Tuule tänava kaudu(kitsas tee), samas on võimalus siduda Andrekse suunale, kiriku poole ja teine paremgi võimalus on Talli ja Uus-Ringi teega siduda Gümnaasiumi projekti käigus - arvatavasti ka Andrekse suunalt käiakse Gümnaasiumi? Kas koheselt lahendada jõõstimine mööda nurgataguseid ja suure ringiga, ilmselt ka kergteedeta - ja siis vinguda , et jälle on vaja bussi lapsele kooli ja lutti ja narkotsi ja kurat teab mida veel ....

Loodetavasti suurte arengute käigus säilitatakse Skatepark Jüris, praeguse kooli juures kõigile - see on fantastiline koht ja üks hea koht silmaalt äraolemiseks kõurikutel. Väljamõtlejad - olete tublid pubed.


Midagi parimat ka
http://www.harjuelu.ee/aasta-k...


 
Kommenteeri seda teemat
statistika