Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Teemat alustas:
kodanik 28. oktoobril 2018 kell 22:22:13
Reformierakonda ehib vana logo
https://arvamus.postimees.ee/6...

ja lisame siia veel teise logogi, see annab teada, miks vähe lapsi sündis tema valitsemise ajal
http://www.raekodanik.ee/downl...
ja pakendis oli kondoom.
Lubatud kõva palk ja 5 rikkama hulka saamine pole ka saabunud
Kõigil võimalus arusaada ja mitte hääletada

.................................
Ja tänane valitsus tegi tubli etteaste Lindora laadal
https://www.ohtuleht.ee/904164...
Ja nii tuleks ka kontrollida seda kummalist viinaturgu ülepiiri, kus võimalik- et liiguvad vaid paberid

 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
märts 07. novembril 2018 kell 18:21:46
https://www.ohtuleht.ee/905577...
Eriti meeldib sellest tekstist see osa, mida saab edaspidi kasutada - mõte oli see, et tõstan kätt ja kiidan heaks oma tunde järgi:). See tunne kahjuks kaob või kaob see tunne kodus selgitamisel Rae vallas suuri projekte arendaval Vähil(abikaasa).
Ühtlasi on ju selge, et Riigikogust tuleb lasta nimekad inimesed läbi, sest see annab hea pensioni.

https://www.ohtuleht.ee/905655...
kas tema mitte TRÜ etteotsa ei soovinud? nüüd siis edasi....

https://www.ohtuleht.ee/905636...
Mõtlen lugedes, et mõistusega inimene aga miks poliitikas nii lühinägelikud-kes neid soovitusi annab ? Mina poleks Laine asemel üldse advokaatidega torkimist alustanud ja oleksin lihtsalt uuesti kandidaadi avalduse esitanud Eesti Kontserdile ning Riigikokku kandideerinud ka. Sellisel juhul mittekandideerunuks osutumisel oleks hoopiski tõusnud poolehoid Riigikokku. Nüüd oli jahmerdamine advokaatidega- a la , et ma näitan teile .... ja siis , .... ah, las olla. Nüüd ei võeta sind enam tõeselt.


Kahjuks on Eestis levinud trend poliitikutel, nad arvavadki mingil hetkel, nad on maailmanaba ja unustavad ka rahakasutamise ning muud väärtused. Tegevus on stamp.

https://www.ohtuleht.ee/905611...
Siis parem õppigu Ligi lt, sealt tuleb ikka teravat aga Ansipilt või õigemini mõlemalt pole ju midagi eriti õppida - laul aktsiisist ja peaks juba arusaama, et algus oli endi algatatud.

https://ekspress.delfi.ee/kuum...
Kas selline esitus meedias on soliidne? Kindlasti mitte!

Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
lahe 09. novembril 2018 kell 18:20:23
Mardiks lugemist
http://maaleht.delfi.ee/news/m...

Tasub paberkandal lugeda täisteksti, kuidas alles paha olnud koalitsioon riigi valitsemisel ja suurte vigadega:) ning ka omavahel erimeelsused meedia põhuna levisid- sai nüüd äkki kokkuvõtliku loo: opositsioonis olijad ja uued tulijad?(ka vanade näol), on praegune koalitsioon valitsemisel kõiki arvestanud. See on üks hea lugu, valimiste pink hakkab selginema ja kaovad pinnud, palgid. Isegi Vabaer.on saanud oma tahte - 500 maksuvaba:).
Milline heldimus:)
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
mõtlemist 17. novembril 2018 kell 00:32:54
mida kõike ei tehta selle nimel ja päris hea kokkuvõtlik lugu Mikk Saalu, lt
https://ekspress.delfi.ee/teat...

Kas valitsuse lõhkiajamine on parim lahendus lisaks antud dokumendi raamlepingu istungile mitteminemisega koos ja meie julgeoleku seisukohast nii valitsemise eelarvele kui ka maailmale vaadata ?
Jäi ka kaalumata
https://www.err.ee/876382/malk...
hr. Mälksoo ettepanek antud asjas
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku ÜRO ränderaamistiku valguses
Vastas:
ränderaamistikust 17. novembril 2018 kell 04:50:11
Vastus: rändraamistik, presidendi kaks seisukohta
Vastas:
a la 18. novembril 2018 kell 20:11:33
kes soovitas presidenti valimistel ?
Hea kirjatüki üldvalgustuses on andnud Sildam
https://www.err.ee/878024/toom...

Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
luges 21. novembril 2018 kell 17:14:07
Taavi Rõivas on alustanud reklaami, kuid see on häbematus Riigikogu ees teha reklaami.
https://www.err.ee/878769/juri...
KOV valimistel see poleks probleem.
Kas järgmisena selliselt nõustuv EKRE läheb järgnevalt koos ka presidendi ukse ette valimisreklaami tegema ?!
Need on nagu odavmüük
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
lugu 27. novembril 2018 kell 16:34:09
https://www.ohtuleht.ee/908803...

Eilne juhtum on rohkem kui kahetsusväärne lugu , selle tagajärgi osad ei mõista, tulemuseks võib olla kordumine aprillimoelise sündmusena võõralaste poolt ja seda meil praegu pole sugugi tarvis. Arvestades et Ukrainas on lood pinges jne.
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
sven 29. novembril 2018 kell 22:44:59
Seoses siseministri lahkumisega, hr.Anvelt, enne ametiaja lõppu ja vahetult enne valimisi, oli põhjenduseks temapoolselt märksõnaks - tervis. Tänaseks päevaks tundub, et nii see pole. Juba mõni hetk peale ametlikku esinemist, vastas meedias reporterite küsimustele erakonnas oleku kohta ebatavaliselt ja võõrastavalt, justkui erakonna tavaliikmeks olek poleks samuti tervisele hea. Järgmisena kõlasid meedias soovitused ajaloo haridusega pr.Raik´ile(uuele siseministrile kandideerinule), mitte lubada pähe istuda. Järgmine etteaste tv -s , olles saates pikemalt - ei olnud heatujuliselt muud öelda, sõnumiks jäi - vererõhk vahel mängib. Üks põhjendus on olnud veel algselt - märkas, et muutus liiga kalgiks iseenda vastu?
Mis siis ikkagi juhtus- kas kodakondsusküsimus isiklikus osas või abhaaslasest-eestlase teema, migratsiooni kompakt, politseile lubatud palgatõus või üleskiidetud lugu eripensionite osas(viimane teema ei tohiks üldse lugemiseks Riigikokku jõudu, palgareform koos politsei reformiga piirivalves ja migratsiooniametis viidi läbi ja edukalt ning kes seda teemat siin SDE omadest loeb - on kaks võimalust pakkuda: piirivalve uuesti lahutada(endiste piirivalve ülemate ettepanek ja tagasitulijate hulk , vähendaks politsei koormust) või lahutada migratsiooniamet alluvusega haldusministrile ja kaudse alluvusega siseministrile).Ükski muudatus ei vajaks uute hoonete ehitamist. Hooned on olemas ja lauakohad paigutamisel olemas.
Miks ei praegust pesnionisüsteemi lammutada ei tohiks:
praegused politseiülemad kupatasid 2009-2014 platsi puhtaks ja armetult, et tõsta teatud kõrgustes palka.Väiksematel naasedel tõsteti palka 2014.a. jaanuarist. Ansipi kriisi aeg, mida ta nimetas, et kriisi pole ja ometi 2009.vähendati politseis palkasid ja liidetavatel kahel ametil samuti kuigivõrd. Politseis juhtus 8% mahavõtmisega nii, et maha võeti kroonides ja euro tulekul, antud rahandusministeeriumi otsuse alusel 2011-ks aastaks raugenud "kriisi" või kriisi, ei tõstetud samale tasemele. tegelikkuses rahandusmin. loetelus oli kokkuhoid ettenähtud palgafondis alla 6%(loe: lisarahasid maksti kõigile edasi ja säilitati seega ametipalga järgi väikseim pensioneeruvatele, pension- seda ei arvutata töötasust). Ülejäänud kulu osa oli sisemin. haldusalas olnud pol.pens.raha, milline võeti eelarvest välja ja kajastub SotsiaalkindlustusAmeti nüüdsetes väljamaksetes. Seega peale koalitsiooni, kes valitses 2009-2014.a. valitsuses ja Riigikogus pinke nühkisid, lõid kaose ja uudse süsteemi. Täna on nad enamvähem kõik riiklikul ülalpidamisel(palgal). Seega antud vahemikus pensionile saadetud kaotasid tegelikult isegi rohkem kui 8%, korduseks - lisatasud olid mängimiseks(loe:tegelikult oli raha olemas ja vajadust ametipalga langetamiseks polnud), kusjuures osa soovis nagunii lahkuda olenemata sellest "pulli" perioodist. aastaks 2013, taastati eurodes makstav palk 2008.a. lõpul olnud tasemele- see aga tähendas, et igaaastane juurdepanek oli sama 8% osas aga mitte (8% taastamine + igaaastane tõus) ja see puudutas allpoololevaid töömesilasi, ülevalpool olid palgad paigas õiglase regulatsiooniga? Seda seletab olukord, kus komissarist kõrgemale tõusnute palka tõstis minister, nagu ka ametiastet ja ametis töötamise aega pikendades ppa juhi ettepanekul.Allapoole reguleeris amet ise. Järgmisena tuleb silmaspidada, et praegu puudoleva ppa -s kaadris lähiaastatel ca 1000 ametnikku(peenike sõnastus ei anna selgust, amet koosneb spetsialistidest ja ametnikest ja nii ei saagi tavakodanik aru, millest räägitakse= tegemist on kokku avaliku teenistuse seaduse alusel ja sellest numbrist tulekski rääkida, kes on kes ja keda puudu). Osaliselt reguleerib politsei seadus ja osaliselt töölepinguseadus, lisaks avaliku teenistuse seadus kehtivuse piires). Kogu selle kriisi või "kriisi" aja kohta on läbinud kohtuid hulgim süsteemist väljutatute ja vähenenud pensioni arvutuse aluste vaidlustajaid, millised on rahuldatud. Seega on tegemist segaseima ja peaks vältima veelgi segasemat kui praegu minna vanale süsteemile tagasi. See tähendaks uusi puhanguid avaldustena kohtuile, sest vahepealne kohtlemine tol perioodil(ka siis juba pensionil olnuid) mitte võrdsetel alustel. Sel perioodil töötades, nõuti ka nö. tasuta päevade tegemist lisaks palga vähendamisele. Toompeal, platsil, kohtudes sotsiaalsete garantiide tagamisest, 2014.a. enne Europarlamendi valimisi- ei saanud aru või õigesti öeldes- hr.Sooäär, pr.Ojuland jmt. said oma küsimusele vastuse, kuidas ppa palgasüsteem toimib ja tundus, et varem on kuuldud vaid puudujäägi vajadusest eelnõus - kes sellest ja kuidas osa saab või milleks....
Tänases olukorras tuleks kindlustunde saamiseks, et kõik lõpetanud haritud, koolitatud tahaksid tulla ppa tööle ja vajadus oleks kaetud - tõsta kõikide 2009-2014.a. vahemikus pensionile saadetute pensionid 8%(sest tegelikkuses oli kärbe suurem, kaotatakse igakuiselt vähemalt 50.- eur ja arvatavalt kuni 150.- euroni.
Millist eesmärki kannab praegune eripensionite taastamine - st., et needsamad lõhkujad soovivad nüüd saada vanal alusel kõrgemat pensioni kui praegune süsteem kindlustaks(st. ja nt. täispalga(ametnik) pension+ spetsialistina(täispalk)10 aasta lisandumisel eristaatuse järgi, töötamisega edasi ja peale vastavat ametiastet pikendamisega ministri poolt kuni 63-nda eluaastani).
Kus oleks kokkuhoid - killustatus süsteemi siseselt likvideerida, a/ü juht ei tohiks üldse olla ppa kõrge ametnik- kes töölepet nagunii ei arenda ammu (olete te kuulnud temapoolsetest palga läbirääkimistest või Riigi Ametiühing(sedagi justkui ei eksisteeri), viimasele viidatult - kommunikatsiooni teenistuse võiks likvideerida, siseministeeriumis on operatiiv korrap. olemas, kuhu usaldatavad vahetuste vanemad kokkuvõtted edastavad- püüdke tuletada meelde, millal nägite ajalehes või err. kokkuvõtet kommunikatsioonilt, pildis esinevad 2-3 teatud ametnikku. Kui me nüüd veelgi lähemale maapinnale tuleme - siis on kummaline kui tühiselt tähistati?! EV 100 politsei aastapäeva. Siit saab alguse, riiklikkus ja ühiskonna arvamus. Vanarahva ütlus - Mis teete, mis teete, teise laua rahvas ?
Viisakam oleks siia lisada olnud ka nimed aga oh seda kolinat siis.
Eesti Vabariigis on kõik saladus , isegi kas sõnnik on sõnnik või on sitt. Riik on läinud suletuse suunas viimase 15 aasta jooksul +bürokraatlus ning lollide otsimne , pidades üleval lõustaraamatut ja vitterit või instagrammi. Pigem peaks olema kõik kättesaadav riigiasutuste kodulehtedel(olgu või ametlik teadaanne ja blogid päevasündmustest) ja ametite tilulilu suhtlemine ametnike poolt mingites muudes portaalides, millisest infot võttev meedia pritsib ja pigem ebastabiliseerib kodanike arusaamist. Meedia klassikaliselt ei peaks võimendama nö. isiklikke kirjavahetusi kuskilt portaalist olgu või avaliku elu tegelased. Kes tahab, lugegu neid peldikuseinu(selle sõna mõtles välja poliitik.....) igaüks juhulikult ise. Meedia peaks olema sõnum - analüüsiv ja kodanikel lugedes turvatunde looja. Meil, avades ükskõik millise -ajalehe, tv, portaalid- kõikjal loed vaid julma ärategemist, vargust, valskust.
Kogu asjaajamist varjutab meedia naer ministrite üle-ime, et meie riiki veel keegi tõsiselt suhtub.
Ma ei imesta ja isegi püüan arusaada, et hr. Anvelt olles juba 1987.a. alates süsteemis õppides või tööl ja näinud erinevaid käsitlusi , lihtsalt väsis. Viimase aja survestamine ei taga enam ka paljunäinud inimesel arvatavasti võimalikku parimat diplomaatiat sisejulgeoleku ametis.
Rõhutatud on kodanikeühiskonnana avatus ja läbipaistvus, täna pigem on tulemus vabadus ja suletus(viimane näitab, kuidas inimesed ei oska rääkida, kirjutada, füüsis puudub, põhiharidusega saadakse hindamatult suurt palka, ei suhelda omavahel(argpükslus?) ja viimane ÕS on nüüd segadus ¨längist ja võõrsõnade leksikonist(sic!))
Uute valimisteni on jäänud pisut ja peale Riigikogu järgneb ju Eurosaadikute valimine. Kas nüüd kandideerimas loometöötajad, ärihaid -soovivad vahetult enne pensionile minekut saada suurimat alust ? Enne seda on ju tehtud tööd jaotamata kasumiga ja kui lõikaks pisut .... Mõni veel julgeb väljaöelda, et eestlane tunneb ennast liiga suurelt .... - mingi taoline tädilause, see oli suht viimne tera , et kirjutada siinses vabas foorumis ja olla mures. Kas keegi veel on mures või see on kõik loomulik? Kui see on loomulik, vabandust.
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
lallu 03. detsembril 2018 kell 04:11:11
Toompeal toimunu kohta TV 3 sõnaseades oli Vakra ilmselt vale mees, kelle SDE välja tõi - Helme asemel oleks küsinud Vakra käest, räägi uuesti mis tants toimus Haaberstis kui teed rekkima hakati, see oli ju rumal lugu seal, mis ta sellest arvaks nüüd ?

https://www.postimees.ee/64677...

Fakt on see, et oli ülepingutatud tegevus mõlemail Toompeal. Ja siin tuleb teha järeldusi nii ühel kui teisel. Praegu on puhutud lugu liialt üles, kus europarlamendi saadikul on puutumatus ja samas peavad olema ka teadmised. Tarand võiks praegu minna Prantsusmaale esinema nii - nii meil kui neil on seal vale aktissi kütuse hinna taevani tõusus?:) Las, läheb lahendab - eurosaadik võib ju kogu liidus esineda ?!
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
Heigo 07. detsembril 2018 kell 16:27:23
Meie Mart-poiss ka Harjumaa nimekirjas.
Ei tea, kas vald hakkab kitsaks jääma?
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
kirikumelu ja jõulud valimisteks 07. detsembril 2018 kell 17:49:34
ei tea kas Rainer Vakra nimelisi on mitu , kuid täna Jaani kirikus toimunud Jõulukontserdi reklaamlehel, on kontserdile kutsuja ja pühade soovijaks Rainer Vakra ja huvitav , et selle kontserdi reklaami ei leiagi kuskil ja siiski --
https://issuu.com/nommelinnaos...
lk.7 , tasuta kontserdi korraldab. Iseenesest tähtsusetu aga NÕMME rahvast kutsub mitte Nõmme piirkonnas olevaisse kirikuisse
Kumb on nüüd poliitiliseim ja mis see maksma läks kirikule, Vakrale ?! Hüvitisest, kohtumine valijatega ?

Ja muidugi on kõigil ilus vaadata Vabadusesammast kaetud "mördilooriga", juba pool aastat, osales AavTech
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku ja kindlustamine, kindlustumine
Vastas:
Lulli 23. detsembril 2018 kell 22:53:15
https://www.ohtuleht.ee/903608...

Madis kandideerib Riigikokku ja tekkinud on juba eelnevalt Konstantin Pätsi kujutise panek Tammsaare parki, millisel puudub mõte. Surutud on seda ka Toompea Lossi aeda ja Madis on varem tulnud hoopis huvitava looga
https://ekspress.delfi.ee/ajal...
milline ei kõlba kuskile. Tekib kaks küsimust - miks peab üldse vandeadvokaat poliitiliseks muutuma(või on juba?), kui valitsuses on eraldi advokaati vaja, siis ka selleks on äriühingu liikmel võimalik hankekonkursil osaleda. Nüüd jätab see mulje, et tingimuseks on Pätsu kujutise paigaldamine ükskõik kuhu, kindlasti kuskile...(samas millegipärast kõik sõnavõtjad ei taha austada Konstantini oma soovi- ainult kodukohas olla märgitud ja Kadrioru lossis pildil on nagunii ja aias samuti kõik presidendi büstid. Kas nimekirja asudes, peatab advokaat oma oleku advokatuuris ja ning äriettevõttes? On ju teatraalsemad kujud lõpetanud tegevuse antud perioodil.
Teine küsimus- kas Konstantini lugu on piisavalt kirjutatud ja tema tegevus Vabadussõjalaste arestimisel ning sotsialismi teele asudes isiklikud ärid Venemaaga ja sidusus baasidelepinguga(millise ulatus oli lõpuks kogu Eesti haldusjaotus, millise kohaga mõtlemine toimus?)
*ka praegu on toimunud erakondade vahel klähvimine võimu jagamisel, justkui oleks Eesti suurem kui maailma mastaabis linnad. Eestimaa =linn ja nt. Ühistransport saab olla kõigile tasuta, kodanikele ja mitte mingite molude jagatis oma äranägemise järgi. Nii on ka kõigi teiste probleemidega.

Pätsu K. kuju loomiseks kasutatakse kõikide kodanike raha ning see küsitlus tuleb teha koos asukoha märkega ja teine küsimus peab olema lisaks- kas muuta K.P isiklikku soovi ainult kodukohas afi¨eerimiseks

Vabadusesammas on omadega pees- häbipost ja kogu 100 -aastapäeva on olnud remondis ja kaetud kui performance.
Ritso fondi Okupatsioonide muuseum muudeti Vabamuks.
ERM valmis, kuid ikkagi pole arhiivid koondatud(ka Tartus) ning selgust pole ka mis andmikes(kas polegi 27 aasta jooksul tööd tehtud teadustöötajate poolt?, on vaid süsteemidele pumbatud palka kõrgeks?)
.................................
Kas riiklik mõtlemine on muutunud mänguplatsiks, kas tegemist mitme Eestiga?
Tundub nii olevat kui Õiguskantselei vastustest arusaada- on Valitsus, Riigikogu, Riigikogu komisjonid,Ministeeriumid, katuseselts, KOV, Maakonnavalitsused(nüüd Omavalitsusliit?), sihtasutused, Riigi AS, ja lisaks Äriseadustiku alusel muud äriettevõtted. Neil kõigil on oma võim ja valitsemine. Äriühingud on nii kõvad ehitised, et neil on isegi õigus luua kõrgemat karistussüsteemi ka rahaliselt kui valitsusel. Ehk siis Õiguskantselei viitab asjaloole- ....määrad ei tohi ületada mõistlikkuse piiri(aga kui määrajad kuuluvad meedias kõlanud erikoolitust vajavate hulka:) , milliste arv suurenevat) ja vaidlustamiseks on õigus kõigil pöörduda kohtusse. Mis riik see säärane on ? Samas äriseadustiku alusel toimivad ettevõtted ei kohustu vastama teabenõuetele ega avaldustele....
Ainuke seadus mis kehtib ka neile - on , avaliku ja heakorra vana nimetusega, eeskiri.
Mitu riiki siis meil on siin linnriigis ja tolmutajate õigust(erakonnad), mida nagu seeni tuleb juurde või kui nimetada menopausi tekkeks varajaselt- need lahutatavad ja liidetavad, pidevalt, fraktsioonid

Tundub, et PPA -s on peale Raik´i ministriks saamist tuuled puhuma hakanud ja Jüri küla E. vabastas ennast personali kadreerimisest. Või pakkus Rae vald nüüd poliitilist kohta. Jätab ju imeliku mulje kui pensionile suundunud V. noorsoopol., on hoopis abiõpetaja või tervishoiutöötajana(?) KEAT -s(güm. nimekiri). Kas riigis rakendatakse teadmisi või jagatakse palka, tasu?
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
@reklaam 05. jaanuaril 2019 kell 00:46:37
Veetorni 1 ja Aruküla tee vahelisel alal on ilmutis- isamaalaste reklaamitulp.
Siin on kaks võimalust- kas reklaam asub Veetorni 1 maaalal omaniku loal(kellele tegutsemisluba ei antud ? nagu poes aasta tagasi väitis keegi vastaspoolelt) ja teine võimalus, et on Maaameti loal? paigaldatud Aruküla tee tee-tsooni

On mõni teadjam maaküsimustes, Jaan saadeti pensionile.
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
Teriku 4 05. jaanuaril 2019 kell 09:53:50
See ei ole Veetorni 1 maal ega ka mitte teemaal. Asub see post krundil , mille aadress on Teriku 4

https://xgis.maaamet.ee/maps/X...
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
Heigo 05. jaanuaril 2019 kell 20:47:38
Üks poisslaps nimega Mart unistab trammist Harjumaale Peetri Selveri parklas
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
Heigo 05. jaanuaril 2019 kell 20:49:38
Üks poisslaps nimega Mart unistab trammist Harjumaale Peetri Selveri parklas
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
irl valija 06. jaanuaril 2019 kell 22:48:26

On Põldmäe oma trammi lubaduse reformile maha müünud
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
Raivo Uukkivi 07. jaanuaril 2019 kell 10:07:14
Ei ole see ei Põlmäe ega Võrklaeva "projekt". Mõlemad püüavad sellega vaid hääli korjata. Tegelikult on seda teemat uuritud pikalt. Mina olen esimesi uuringuid kuulnud eelmise sajandi kaheksakümnendatest. Reaalsem arutelu erinevate variantide üle toimus aastal 2009 kui toimus Tartu mnt läbimurde projekteerimine Mõigust. Sellised projektid ei juhtu kellegi kohaliku nolgi soovil. Samas need nolgid saavad inimestelt hääli selliste lubadustega välja petta küll. Meenutan veel ühte valimiste "projekti", millega hullutati valijaid mitmetel valimistel. See oli Kõivu promenaad. Täna on asi dp algatamises ja ca 7 eraomaniku maadest küsimata üle sõitmises. Nii nende valimislubadustega on - lollitatakse masse häälte saamise nimel.
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
Heigo 07. jaanuaril 2019 kell 11:02:17
Ja kui kunagi promenaad valmis saab, siis peaks kohe avamisel sinna lisama sildi - Liikumine omal vastutusel!
Sest nagunii unustatakse hilisem hooldamine ära - nagu Mädajärve matkarada täna on - laudteed lagunenud ja hoiatusmärk väljas.
Vastus: Valimised alanud 2019 aasta Riigikokku
Vastas:
sulo 07. jaanuaril 2019 kell 21:55:37
vallamaja juures on tore vaadata väikest seljakoti moodi autot, Trammireklaam pealekantud
Istuge sisse:)
1 2 3
statistika