Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: Jüri gümnaasiumi laienduse leping allkirjastatud
Teemat alustas:
ruukkivi 27. novembril 2013 kell 12:19:56
http://rae.kovtp.ee/et/uudised...

Sellise uudisega saab tutvuda valla veebilehel, aga ka uskumatul kombel Põldmäe FB lehel, kus ta teatab oma suurest saavutusest nii "allkirjastasin täna ..." Päris uhke ju.

Samas on mul küsimus, et kuidas saab selle töö jaoks väljastada ehitusluba. Kui Vallavalitsus selle väljastab, siis rikub ta seadust, sest planeeritav juurdeehitus suurendab hoon emahtu ca 50%. Sellises mahus saab juurde ehitama hakata siis kui eelnevalt on tehtud detailplneering. Jüri Gümnaasiumi puhul planeeringut ei ole ja seega ei saa tegelikult ei projekteerida (projektile esitatavad nõuded tulevad planeeringust) ega ehitada (ehitada saab projekti alusel).
Seega peab enne ehitusloa väljastamist ära tegema detailplaneerimise.

Muide planeeringut eeldab ka see nn pallimängude halli rajamine.
 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: Jüri gümnaasiumi laienduse leping allkirjastatud
Vastas:
kodanik ja ka mitte lontu 05. detsembril 2013 kell 09:20:11
Mingi hirmus õigustamine ja õigustuste otsimine käib. Küsimus on lihtne - kas täna kehtivat seadust peab täitma või täidame tükati ning selles osas, mis meile tundub täitmist väärivat? Sama loogika - suvel Narva mnt-l võiks sõita 200-ga, sest tee on hea. Milleks seda nõmedat 110-t täita. Nonsenss ju!
Vastus: Jüri gümnaasiumi laienduse leping allkirjastatud
Vastas:
ruukkivi 05. detsembril 2013 kell 10:06:50
Lugesin seda hr Anti Lontu pandud linki ja midagi uut sealt ei kohanud. Jutt on ümmargune ja planeerimise kohalt mitte eriti muudatusi toov. Planeerimisprotsess kui silline jääb ja muutub ehk üksiku elamu rajamise korral. Muide see on ka täna võimalik. Sellest lookesest ei saanud kindlasti välja lugeda, et demokraatlikku protsessi soovitakse kaotada. Jüri gümna puhul pole tegemist ühe maja ehitamisega, vaid kahe olulise juurdeehitusega, mis toovad kaasa nii elektri, sooja, vee ja kanalisatsiooni ressursside nõudluse, kui ka koormuse sadeveesüsteemidele ja liikluslahendustele. Neid asju ei lahendata ehitusprojektiga ja see on ka projektis kirjas. Need teemad tuleb lahendada DP-ga.
Nõustun eelkirjutajaga, et kui meil on kehtiv seadusandlus, siis võime küll arutleda selle mõttekuse või siis mitte mõttekuse üle, kuid peame seda täitma kuni see seadus kehtib. Meie otsustajad aga otsustasid sellele põhimõttele lüüa käega ja pärast seda kui tuletasime neid põhimõtteid meelde, otsustasid nad mitte dp menetlust käivitada, aga hoopis väljastasid kiirkorras (esmaspäeva õhtul korraldatud erakorralisel vallavalitsuse istungil) ehitusloa ja tegelikult võimendasid veelgi rikkumist.

Ma ei saa aru kus tuli teemasse ABB? Ja kuidas see seotud on. ABB alustas meil ju EMV territooriumil asuvate olemasolevate hoonete ümberehitamisega ja seal (kui ei ületatud mahtu üle 33%) polnud esialgu dp vajalik. Ja mis puutb siia minu isik, sellest ma aru ei saanudki. Ehk nii palju, et tõepoolest soovis tänane vallavõim enne Jüri ÜP kehtestamist keelata ABB-l edasi areneda Jüris ja sellele sai küll vastu hakatud (see oli ka riputatud lingilt lugeda) ja õnneks tuldi mõistusele, et sellist tööandjat ei tohi minema hirmutada ja tänaseks on juba ka ABB uued hooned ju valmis.
Vastus: Jüri gümnaasiumi laienduse leping allkirjastatud
Vastas:
ruukkivi 11. detsembril 2013 kell 15:27:18
Mäletatavasti arutlesime teemal, et gümnaasiumi juurdeehituste projekteerimise alusena puudub seaduses ette nähtud detailplaneering. Vastav arupärimine sai tehtud ka valda. Selle arupärimise peale (esitatud 02.12) reageeriti ehitusloa väljastamisega selleks ilmselt erandkorras kokku kutsutud istungil 03.12.
Veel huvitavamaks läheb, ja tegelikult sellega ka vallavalitsus tunnistab oma viga, 04.12 istungil, kus algatati ka detailplaneering :)) http://www2.rae.ee/public/adr_...

Kui lugeda DP eesmärki, siis näeme, et nende hulgas on "määrata ehitusõigus ja hoonestusõigus". Samas ehitus käib vähemalt ühes juurdeehituse osas täiel rindel. Kuidas ikka saab väljastada ehitusloa objektile, mille ehitusõiguse määramiseks on alles algatatud detailplaneering? Sellele küsimusele teab vastust vaid tuul :)
Vastus: Jüri gümnaasiumi laienduse leping allkirjastatud
Vastas:
- 12. detsembril 2013 kell 15:02:21
Ehk siis meie läbipaistvust ja seadusekuulekust järgivad vallajuhid toimetasid järgmiselt:
1. ehitamisega alustati 02.12.13
2. ehitusluba väljastati 03.12.13
3. detailplaneering algatati 04.12.13

Oleks aga seadusekuulekatena pidanud toimetama nii:
1. algatama ja kehtestama detailplaneeringu
2. väljastama ehitusloa
3. alustama ehitustegevust

Oli ju ammu neil ette teada, et kooli on vaja laiendada, seega oleks saanud juba ammu ka detailplaneeringuga alustada. Selle menetlemine ei võta vallal ju kaua aega. Kes nüüd aga vastutab seaduste mittetäitmise eest? Nad on kas juhmid või äärmiselt nahhaalsed. See on ju ammu teada, et Rae reformijuhtidel on raskusi seaduste täitmise ja nende mõistmisega. Elanikelt nõutakse seaduste täitmist, ise aga vilistavad nende peale. Järjekordne häbilugu! Vahelduseks võiks midagi ka seaduslikult ja nii kuidas peab, mitte nii, kuidas endale kasulikum/vajalikum teha on.
Vastus: Jüri gümnaasiumi laienduse leping allkirjastatud
Vastas:
ats 12. detsembril 2013 kell 16:18:24
Jah aga vaata Raivo,

sisuliselt palju Sul kaasategutsejaid on
seal volikogus?
Üksi ajad pabereid kokku ja võitled.
Teisel poolel on aga suur hulk ära motiveeritud
vanderselle, kes juba suurest hirmust sebivad kui kõrvetab.

Ere näide on, mismoodi Laius meie kriminaale peseb
ja vajadusel isegi väiksemad pupsid kraaksu teevad kui neile
oht ära selgitatakse (ise nad vaevalt taipavad).

Selle superkorruptsiooni vastu on vaja ikka munadega mehi
mingi 3-4...
Siis lööb kõntsa minema kah.
Vastus: Jüri gümnaasiumi laienduse leping allkirjastatud
Vastas:
sta 12. detsembril 2013 kell 20:55:35
huvitav, miks see värk pole vabariigi järelevalveni jõudnud või ajalehtedes kajastatud või TV ?

Ilmselt on eelmisel kirjutajal õigus , riigis juhivad munadeta mehed. Uus variant - isaskanad. On ikka Pavlov´i efekt geenimuundatud toiduga tekkinud
Vastus: Jüri gümnaasiumi laienduse leping allkirjastatud
Vastas:
Analüütik 13. detsembril 2013 kell 00:01:49
Tehnilise Järelevalve Ameti mehi jällegi kutsuda ei saa kahjuks, neil eksperdid ju pehmete erialade mehed: Raigo Uukkivi - haldusjuhtimine, Kaur Kajak - tuletõrjuja jne.
Vastus: Jüri gümnaasiumi laienduse leping allkirjastatud
Vastas:
Unzip kõivmann 14. detsembril 2013 kell 19:43:01
Sellest on väga kahju, et (sic!!! vahetult) pealinna kõrval
elades on siiski 90% inimestest nagu maal ja hobusega.
Hariv artikkel sellest, mis meid kohe ees ootab, on siin, kallid tänase kolaitsiooni
siirad valijad! Lugege ka teised.

Artikkel on tasuta ja pole mingi soolapuhumine vaid
reaalse elu kokkuvõte. Ja kuna vanarahva tarkus ütleb - "
küürakat parandab vaid haud", siis ei kutsu ma üles haudasid kaevama, vaid aru saama, et tulevikku on seekord täitsa võimalik ennustada...

Soovitan lugeda

http://www.aripaev.ee/blog/201...
Vastus: Jüri gümnaasiumi laienduse leping allkirjastatud
Vastas:
ruukkivi 21. detsembril 2013 kell 15:47:05
Saabus vallavalitsuse vastus arupärimisele.http://www.raivo...

Selle vastuse andmisel on vallavalitsus kirjeldanud kogu temaatika lähtetingimusi veidi valesti või ütleme, et lõdvalt. Nimelt 2005 aastal alanud koolihoone laiendamine teostati samuti ilma detailplaneeringuta ja siis asusime seisukohale, et võib arvestada tollel ajal kehtinud generaalplaanil näidatud hoonete mahtu kokku ja siis alles arvutada kubatuuri suurenemine 30% osas. Nimelt oli generaalplaanil ette nähtud Tõrukese lasteaia mahus hoone rajamine tänasele kooli kinnistule. Ka siis teostati maavanema järelevalve. Maavanem ei nõustunud sellega, et me kaasasime põhjendusse generaalplaanil oleva ehitamata hoone ning asus seisukohale, et juba siis ületasime mingis osas seda ilma planeeringuta rajatavat osa. Kuivõrd vaidlus võttis kaua aega, siis sai juurdeehitus valmis ja järelevalve lõpetati.
Seega tänases situatsioonis ei päde vallavalitsuse poolt toodud väide nende vastuses. Tegelikult ei olnud neil mitte ühtegi kuupmeetrit võimalik juurde ehitada ilma detailplaneeringuta. Ka Riigikontroll asus sellele seisukohale 17.12.2013 toimunud volikogu istungil ja arvas, et järelevalve peaks vallavalitsuse tegevuse osas algatama järelevalvemenetluse. See on muidugi hea pakkumine, sest inspektori tööandja esindaja on ju vallavanem :).
Seega on jälle tekkinud olukord, kus kedagi ei koti, mis on seaduses. Räägitakse küll, et algatasime planeeringu. Paraku seaduse mõttega läheb see tegevus ikka päris risti. Planeeringu alusel tuleb alles projekt teha. Aga mis me räägime, Rae vallas on vist kõik lubatud - võimekas vald väljast vaadates, seest mädaneb täiega. Kuivõrd see teema läks ka maavanema järelevalvesse, siis ootame ka sealt tulemuse ära, aga ega erilist usku sellesse järelevalvesse pole, sest reformarite ringkaitse on tugev ja isegi seadusest üle.
Vastus: Jüri gümnaasiumi laienduse leping allkirjastatud
Vastas:
ruukkivi 13. veebruaril 2014 kell 11:57:44
Maavanema vastus saabus ja sellega siis tõmmatakse vallavalitsuse tegevusele JOKK-eesriie ette. Kummaline on, et aitab seda eesriiet sikutada institutsioon, milline peab tagama sisulise kontrolli. http://www.raivouukkivi.ee/fil...
Vastus: Jüri gümnaasiumi laienduse leping allkirjastatud
Vastas:
sven 13. veebruaril 2014 kell 12:27:29
tekkis küsimus, kas Riito polegi endine Facio ? Kui see on nii, siis millised on mängusummad ?
Kas planeeringus on saadud naabruses olevate kinnistuomanikega kooskõlastused?
Vastus: Jüri gümnaasiumi laienduse leping allkirjastatud
Vastas:
1 31. mail 2014 kell 01:28:43
Kaur Kajak - tuletõrjuja :)
1 2
statistika