Aktuaalset
 
Avaleht
Rae vallast
Avalik foorum
Avalik foorum ID
Kasulikud lingid
Dokumendid
Saada kiri foorumi pidajale


Rae valla virtuaaltuur


Avalik foorum: vastused teemale
Lisa uus teema
Teema: TAMMIKU 23 KÜ
Teemat alustas:
kü liige 23. juunil 2009 kell 06:52:22
On rõõm teatada Võidukuu ja Jaanikuu raames, et meie üldkoosolekul 16.juunil valiti juhatus kolme liikmelisena, -
H.Tamtik , S.Orgmets, E.Namsing. 
Kommenteeri seda teemat
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
suverõõm 29. juunil 2009 kell 16:08:54
Jah, Svennu, siin sa oled liige, aga linnas ......?
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
vot tak 29. juunil 2009 kell 23:07:19
... on ka liige KÜ-s ja veel mittelinnas, samuti KÜ liige , ...
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
kas see ikka on nali 02. juulil 2009 kell 22:24:37
kü koosolekul selgus ettekandest , ELVESO AS tõstis T23 elamul keskküte hinna oma 2 kat. tasemele möödunud aastal , peale vallapoolset Jüris 3-klassilise hinnasüsteemi juurutamist, põhjendusega ELVESO AS-l enda trassi soojusisolatsiooni puudumine piiritluspunktini, arvestini..., seega oli hind põhjendamatult kõrgem 800...830.- +KM 18%

On mingid vääramatud jõud, mis lasevad toimida ELVESO AS -l nii ?

tarbijakaitse ja konkurentsiamet pole veel jõudnud vastata, peale viimase "nalja" visandamist ja kas ikka peab alati vallast mööda minema või saaks oma meeste sõnnikud kodusemalt korda ?
See oligi põhjus, miks hr. Namsing ei avaldanud ja ELVESO AS teatas teabenõudele vastuseks , küsige KÜ juhatuselt.
Tartu meeste kokkumäng ? jälle TTÜ poisid - kas peaks need nimed üleslugema või jätaks seekord .... mõnele teisele teavitada?
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
sven 09. juulil 2009 kell 01:32:43
ELVESO AS tegevust arutab Tarbijakaitse ja Konkurentsiamet. Tarbijakaitse saatis vahevastuse, et tegevus käib edasi ja lõplikku vastust veel ei saa - noh ilmselt viibib valimisteni , ;) ...


Ehitusekspertiisi OÜ aktist ja hr. Namsingu poolsest ettekandest viimasel Üldkoosolekul selle kohta, pean mainima- oli juhuslikult jutuks ja see, mida Namsing tavatses üldkoosolekul minu kohta nimetada, on vale ja isegi nende ekspertide suhtes ebadelikaatne olnud(millest telefonitsi neile rääkis ja süüdistas).
Arusaamadest - järeldused võib teha igaüks: 1. hämaja; 2. külajuttude viimine hirmutamiseni, koos teatud abilisega(ablistega); 3. tõe mittesallivus ja sellest tulenev vale
nt. Rae vallale valedega kaebekirja esitamine enne korteriühistu üldkoosolekut - sellele vastan üheselt, valskuse kombinatsioon ei vaja vastamist. Sama ekspertiisi käigus on vastav õiend, mis ei pidanudki kajastuma korterisisese remondi osas elamu T23 üldekspertiisi kogumikus, kajastamata ka ekspertiisiakti hinnas. Seega, peab(-vad ) mõned hakkama tõesti käituma ausalt.

Mõnusat tšello kontserdil kohtumist, Jüri kirikus
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
juhatuse liige 10. juulil 2009 kell 16:42:06
Ülespandud T23 KÜ üldkoosoleku protokollist:
http://www.raekodanik.ee/downl...
http://www.raekodanik.ee/downl...

Protokollis hea tava järgi märgitakse Päevakord, algus ja lõpp kellaajaliselt, kohalviibinud - jäeti märkimata kohalviibinud krt.14 nõustaja , õigusbüroost
Märkimata jäi, et REVISJONI ei valitud. Valla ettekirjutuse täitmiseks otsustati, täitmise alustamine eelnevate tööde mahtude selgitamine.
Kummaline, et üürivõlgnevuste arutlemine toimus ja justkui ei toimunud, selle kohta lihtsalt punkt puudub. Ometi loetleti võlgnejad ja nt. veearvesteid mittekasutavad korterid.
2008.a. majandusaruande koostaja kohta puudub märge ja hea tava kohaselt pidanuks esitaja viibima kohal. REVISJONI puudumine, märkimata.
Kohtumääruse alusel tehtav sihtotstarbeline finantsseering- elamul olemasolevast vabadest vahenditest , üle 100000.- , pidanuks summa olema laekunud. Sellest peab teavitama juhatus.
Hoone renoveerimisest - keelduti külgseinte soojustamisest, uuesti keskkütte torustiku ümberehitusest ja nõuti ettekirjutuse järgi elamu korrastamist kuivõrd tegemist on rõdudel külmasillast tekkiva kahjustusega jms. eelnevatest katuse remondil tehtud vigadest, mille tagajärjel ka viimaste päevade vihm tungis jällegi kortereisse. Selle punkti käsitlemine lükati edasi, juhatuse kokkutulekuni. Kes momendil esindab KÜ ?
Renoveerimise punkti otsus - ühehäälne keeldumine, on vale.
Kodukorra kohta vastuvõetut arutada pole ilmselt vajalik, sest KÜ põhikiri ja muudetud KÜ seadus kätkeb endas vajaliku. Küll on aga elamul vajalik vastu võtta otsus korrektsel kujul arveldamise korra kohta.
http://www.estlex.com/tasuta/?...
Mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
+§ 4. Mittetulundusühingute seaduses (RT I 1996, 42, 811; 2008, 59, 330) tehakse järgmised muudatused

https://www.riigiteataja.ee/er...
Korteriühistuseadus

protokollija kohta tehakse viide, allakirjutatult
Seekord esitati nõue, et Protokoll saab teadetetahvlile ja kel arvutiaadressid, väljasaadetud. Teadetetahvlile ilmus, ühe liikme poolt märkuse tegemisel.

Millest selline suhtumine, miks hr. Namsing ?
KÜ koosolekul arvati, et peaks elamut hakkama haldama.
KÜ Põhikiri asub DOKUMENDID arhiivis.

Juhatuse liikme kokkutuleku eelnõue on, et endine juhatuse liige hr. Namsing esitab kõik dokumendid tutvumiseks, - tööde aktid, vastuvõtmised, garantiid ja Ühispanga ning Hansapanga arvete saldo, avalduste ja täitmiste päeviku, haldus-hooldusfirma teostaud tööd alates 2004, juuli., kogu puutuva.
Enne ei saa toimuma uut üldkoosolekut kui selgus on juhatuse kõigil liikmeil.
Kas tõesti kuulmine häiritud või möödarääkimised jätkuvad ?

Selguseta jäi, kuidas ELVESO AS sai teha projektis vale sisendi läbi 2 trepikoja keldrite kui pidanuks olema sisend trassil , otse soojasõlme , kes kinnitas selle ja miks ei lastud ringi teha - kes järelevalvet teostas ? Hr. Namsing on teavitanud vabariigi meedias oma soojusspetsialisti õigustest ja järelevalve õigusest haldusfirmal. Üldkoosolekul teavitas, et loeb loenguid sellel alal ka TTÜ-s.
Miks jäi selgitamata aastakümneteks tehtud "sõnnik" või sõnnik paberil ja esitamata KÜ üldkoosolekule ? Tegemist on korteriomanike mõtteliste osade , keldriruumi ümberjagamisega, kellegi omavolil
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
koosolekul viibinud 10. juulil 2009 kell 17:58:57
Kust see eelkirjutav tropp (ilmselt Orgmets) sai õiguse avaldada ühistu materjale ja ajada suust välja sellist valet. Ise terroriseeris aastaid teisi korteriomanikke soojuse sulgemisega oma korterist, ehitas ümber korteri ja küttesüsteemi ebaseaduslikult. Nüüd avaldab, et viibis koosolekul oma esindajaga s. o. juristiga. Ennekuulmatu lugu ühiskoosolekul kontvõõra viibise osas.
Kõik on temal tavaliselt seaduserikkujad aga tegelikult .... ?
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
naabrike 10. juulil 2009 kell 22:24:24
Sinu õige nimi on teada,vaatamata veidike kirjateksti muutes!Pole sa Orgmetsast grammigi targem!
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
.... 11. juulil 2009 kell 00:18:06
koosolekul viibinud 10. juulil 2009 kell 17:58:57

vastuseks sulle - sa oled lihtsalt loll, ole kes sa oled.
oleksid võinud vähemasti läbilugeda eelpool esitatud seaduseparandused ja mida on president väljakuulutanud 20. veebruaril.
Ja valetamine- keegi pole kraane kinni keeranud, see on teadmatutele oma võlts, Hottabõtšlikkuse dzinni elamus.
Kahjuks ei saanud sa niipalju vene keelest tollal aru, mida lukksepp ütles : kolmikkraani sulgemisel on võimalus, et soojus üldse ei ringle ja meie maja süsteemis pole võimalik, et soojus ringleks vaid ühes radiaatoris(siis oleks kõik korterid külmad, ka see kus kolmikkraan on kasutatav). On kahju kui sellelaadsed esitavad "tarkusi" ka ülikoolilinnakutes. Oma variserlikkuses tunnistama peaks üks mees, et renoveerimisega tehti niipalju sõnnikut ja mõttetut rahakulutamist, mistõttu rõduvuugid ei pea sooja, st. et ka külm jahutab püstikute temperatuuri.
See, et Kärner Janno ei tea mitu häält temal on ja Keinaste Jaan, kes pole korteri omanik - karjub jõuliselt vahele(püüab kiita heaks juhatuse endise liikme tol momendil , Namsingu, tegevust), ei tähenda neil teadmiste pagasit. See haldusfirma lukssepp(muuseas see mees on nendest kõige viisakam) , selgitas Namsingule - miinus 7 kraadi juures oli õuepoolses vuugis temp. +2..+3 ja toapoolses radiaatori aluses vuugis , +14, +16. Normaalne inimene teab , et sama olukord kogu püstiku torustiku ulatuses ei võimaldagi saada viimasele tarbijale normaalset soojust tuppa.
Rõdude kinniehitamine - eelmine juhatuse esimees, teavitas - sobilik on puust raamidega kinniehitamine, kelle poolt selline otsus on vastuvõetud kui rõdude seinad kogu majaulatuses on ohtlikud, seega tuleb veel kõigil kinniehitatud rõdudel eemaldada kogu oma kupatus. Soojustamata kinniehitamine, tekitab veel lisa kondensatsiooni ja muudab konstruktsioonid kõlbmatuteks.
Kindlasti uskuge ja ööbiku keel võib ju olla imetletav.

Küsige, hr. Namsingu käest, kuidas ta KÜ üldse esindada saab ? Äriregistrisse pidanuks esitatama ÜLDKOOSOLEKU protokoll, millele lisatakse juhatuse protokoll.

Esindaja oligi kasulik, kõigile ja ka neile kel üldse taipu polnud - sest KODUKORD , mida sooviti kinnitada - oli krt. omanikele antud, kus oli ühes punktis number "10" ja Namsingul oli "15" ning milline oli "üllatus" , temal ja nendel , kes tõesti kaasamõtlesid. Milline irvitus oli märkuse tegemisel märkuse tegijale... Miks seda protokollis polnud ? Edaspidi tellime filmigrupi.
Tundub, et osa ei saa veel aru- see on teie vara, mille üle irvitate või lasete irvitada.
Juhatuse liikme poolt ehitusekspertiisi tegijate kohta vale esitamine(üks on nende paneelmajade projekteerimisega tegelenud) ei teinud sugugi ekspertiisi tellijat rumalaks nende silmis, vaid kargaja on rumal.
Oli hea ja austus omanikele, kes ütlesid Namsingule otse - miks te vaid ründate ja surute peal oma tahtmisi , mis ei pruugi õieged olla. Koosoleku toimumise aeg oleks sissekantuna olnud ehmatav - 19.00 - 22.20. Ähvardused õigusala esindaja ja krt. omaniku aadressil. Nimega, kellega ähvardati - seda nime ei lisa siia, sest on ilmne vale- see inimene ei tee nii, tean. Kindlasti vestlen kui kohtan teda, usun üllatus on suur. See, et tegemist on juhatuse liikme elukaaslase tuttavaga, ja vaevalt ta oma nimel esineda lubab.

küsimus- palju koduna Rae valda hindavaid, tänasel pidupäeval kirikus, kontserdil käis ?
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
oma maja elanik 12. juulil 2009 kell 10:57:24
Olen Tammiku 23 maja elanik ja tõesti kardan oma nime kirjutada siis tembeldatakse mind ka lolliks,kuid võin öelda ,et hr.Orgmetsal on õigus me peame huvi rohkem oma maja käekäigust tundma.See ei tähenda et oleksin Orgmetsa suur lemmik,inimesed mõelge rohkem meie ühisele kodule,ühistujuhtidel on oma huvid mängus, seda on eelnevad aastad juba nähtud.
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
juhatuse liige 15. juulil 2009 kell 01:09:59
üldkoosolek toimus 16.juuni , täna on 15.juuli ja juhatuse koosolek pole veel kokkutulnud, seega on esindaja määramata sest toimus juhatuse üleminek vastavalt Põhikirjale , kolme liikmeliseks. Ja tegelt mis toimub ? Hr. Namsing käib esindamas kõikjal ja millise õigusega , Äriregistris ju kanded puuduvad ?! Kes on esimees ? , olgu kui tahab - oletame nii , aga samas ta teab et juhatuse koosoleku oleks pidanud kokkukutsuma.
On tekkinud olukord, kus tema tegemised pole õiguslikust seisuskohast õiged ja usun et pr. Tressum, puhanud kaugel riigis, peaks vaatlema oma elukaaslase toiminguid ning mitte lubama temal kasutada oma sõbranna nime, Kai ......

Lisan siia, eile väljasaadetud kutse, Juhatuse koosoleku kokkukutsumiseks ja koos Päevakorraga

http://www.raekodanik.ee/downl...
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
juhatuse liige 24. juulil 2009 kell 19:33:02
Kõik, kes on märganud uuesti Üldkoosoleku prot. valjapanekut , eelmine ei olnud päris täpne ja kõike punkte polnud kirjas.
Alati lugege palun väga täpselt.
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
Tammiku 23 elanik 24. juulil 2009 kell 20:10:00
Eelmisele va juhatuse liigkmele, liikmeks saad siis kui oled notariaalselt kinnitatud ja registrisse kantud. Praegusel momendil on seal ainult üks liige, just kontrollisin. pagunid saad siis, kui oled registris, sa vana kiitleja nn. juhatuse liige
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
Tammiku 23 elanik 24. juulil 2009 kell 21:00:49
See jutukene siin on nii ühe juhatuse liikme kirjutise moodi:jõudu,sa ei ole üksi!
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
juhatuse liige 24. juulil 2009 kell 21:21:34
eelmisele - eks sa oled üks taolisi nagu vajalik tollele ja too võib ka olla isekirjutaja erinimede all. Muuseas, ka tema pole juhatuse liige õigustes, sest ei toimunud ühe liikme edasivalimist vaid juhatuse suurendamine põhikirjale vastavalt 3-liikmeliseks, mis tähendas koheselt vajadust viia Üldkoosoleku prot. Äriregistrisse , et üldse jätkata saaks - kasvõi informatiivsena ja informatiivne on dokument notariaalselt kinnitamata kujul, kuid liikmete allkirjadega protokollil.
Juhatuse koosoleku kohta võib mainida osa, mis puudutas hr. Namsingu esinemist ja erinevate riigi ametnike nimel ähvarduste esitamisega. Jätkuvalt nimede avaldamisest - viimasel arvel on kirjutatud, nimi.... kohtuotsus ja tegelikkuses on tegemist just nn. keelatud tegevusega - selle kulurea nimetus on -Sihtotstarbeline kulu (üldk.otsusele vastavalt). Kuivõrd on hr. Namsing väitnud, et foorumit kontrollitakse, siis loodan et tema tuttavad riigi ametnikud loevad ja saavad aru, kuidas nende nimesid kasutatakse.

Kohtuotsusest, ka selle kohta esitas hr. Namsing huvitava teesi - määrus võib jõustuda peale kättesaamist ja tema esitus oli: sai selle kirja peale üldkoosolekut.

Kohtu vastus on :

Sent: Friday, July 24, 2009 8:59 AM
Subject: RE: TEABENÕUE asjas nr 2-07-25384


03.juunil on saadetud ka e-kirjaga, mille kättesaamist kostja kinnitanud ei oleMari-Liis Tõnuri

tsiviilkantselei juhataja

Harju Maakohus6 200 120

Ometi esitas ta selle Üldkoosoleku päevakorras, seega oli kättesaanud elektrooniliselt kuid jätnud kohtule vastamata - nipivend ? ei, seda nimetatakse teisiti.
Kui palju võib üks inimene valetada?

Trassi ehitajad lõhkusid soojustatud elamu seina ja töödel peab olema garantii , kes soojustas ? Nüüd pidanuks sama firma tulema ja kontrollima võimaliku seina lahtise krohvi täies ulatuses ning koostama tööde akti +valla ametnik ja juhatsue liige KÜ . Siis teostama töö ja andma garantii ning tasutud saama kas ELVESO AS poolt nõrga järelevalve poolest või Kaevegrupp , firma poolt.
Aktid aga kuuluvad ülevaatamisele välkülevaatamisel kõigi juhatuse liikmete poolt.

See, kes nimetab ennast T23 elanikuks(viimane lõimeke) ja õigustab raha ebasihipärast või kontrollimatut kasutamist, peaks jah valima mõne muu elamise ning seal võite koos võtta miljoneid tuulutamiseks.
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
sven 19. augustil 2009 kell 14:19:02
mis on uudist ?

1. Juhatuse liige Namsing ei esitanud vastavalt päevakorrale nõutud dokumente majas tehtu kohta ja valitsemisest alates 2004.a. juulikuu juhatuse koosolekule
2. Namsing ei saanud ei saanud viibida juhatuse koosolekul üle 45 minuti ja seal teavitas, et võiks foorumisse kirjutada- ta sõidab jälle välismaale puhkama
3. Namsingu ähvardused ühe juhatuse liikme aadressile, ja tema töökoha inimeste nimedega apelleerides
4. Namsing esitas KÜ Üldkoosoleku protokolli , mis oli teise sisuga kui seinal - teadetetahvlil ja seepärast tuli panna siis arvatavalt õige sisuga(mustandit ei esitanud)
5. Notariaalsete toiminguta kohta ütles Namsing nii üllatava summa, et pidasime õigeks teise liikmega omapead, kasutada notarit , kande tegemiseks Äriregistris. Nüüd siis olgu siinkirjutatu vastuseks ühele eelnevale, kes mainis - mõned juhatuse liikmed ei saa enne ripsutada...., nüüd mine koos Namsinguga ripsutama (temal pole asjad korrras).
Tegelikkuses puudus(-b) Namsingul esindusõigus , sest Üldkoosoleku protokollis on kirjas- valiti juhatus 3-liikmeline ja sõnagi pole endise liikme Namsingu volituste pikendamisest - seega oleks pidanud ka Namsing , uuesti ja kohe notariaalse tõenduse läbima.
Rae valda kui lähimat , sai sellest kohe peale Üldkoosolekut teavitatud, suuliselt.
millegipärast on professionaalid muutunud - mõni nii kindlaks, et ähvardab kõiki , kasvõi vallaametnikke ja vallaametnikud millegipärast ei keera sellele "metsikule läänest" punni? Hea on, et osa majaelanikke on hakanud tabama- saab ehk asjad joonele, kui on isegi Namsingust ja tema pundist vaja loobuda!
Kindlasti peate jälgima, et tema erakonnale hääli ei anna valimistel.
Millega vald oleks saanud aidata tahtmise korral -ametlike signaalide põhjal esitatada KVHHL ettepanek , tulla nende majade elankega kohtuma, siisn aga ilmselt segab erakondade süsteem, ja vallaametnikud ning volikogu liikmed jms. on kõik eramute omanikud 90% ?, paljukorteriliste elanike huvid jäävad mängust välja. KVHHL keeldumisel, saab vald (põhjendatud kaebuste, avalduste, kohtuotsused halduril kogu EV ajas) keelata elanike teenindamise õiguse , suunates eelnevalt kohustusega uuele kvalifitseerimisele EKVHHL.
Miks vald pole teatud asjades näoga inimeste poole ja laseb toimida, suva - pealegi vald sai ülevaate oma korterite esindamisel ja ikkagi ei juhtunud midagi?!

Oli üks teema ELVESO AS -st ja trassiehitusest T23 juures - kõik pidanuks laabuma, T23 majapoolne esindaja NAMSING oli ju oma käpa igale poole allakirjutanud- tegemist on soojuspeaspetsialistiga Elamukomm.h.OÜ -st ja järelevalve õigustega, sic! ka ELVESO AS teenekas mees ,Neimar - koos nad pajatasid ümber maja ning sitta keerati kokku ikka - maetud kaev , tuli välja pärast (ühe eelpool ütleja : mis vehkled kui õigusi pole) pöördumist valda ja siis toimus veeretamine kokkulepitud kellaajal (Heinaru on puhkusel, öeldi)...., Neimar ei talunud tulla , et tunnistada Rae vallamajas Orgmetsa õigust. Kaev aga leiti üles ja kaevati pealt lahti, puhastati. Peale selle , trassi valest kohast sisetus.
Kus oleks selliste TTÜ häbiväärsete spetsialistide koht ? Pilt selle uue , kirju korpusega maja seinal, Akadeemia teel;)

Dokumendid vaatame läbi , järgmisel juhatuse koosolekul kui Namsing esitab või ei esita- tuleb majal veel lisakulusid. Üks lisakulu on Orgmetsale 8000.- hüvitamine Ekspertiisi eest elamule - see rajanes Namsingu pidevatele süüdistustele ja viimati valda kaebuseavalduse tegemisel.

Praegune summa on siiani laekumata - Namsing eirab ja rikub üldkoosolekul vastuvõetut: nimetada makse sihtotstarbeliseks ja elanikele maksena määrata 2-le kalendrikuule. Unustas aga Namsing - sihtotsarbeline makse on teostatav koheselt elamu vabadest vahendidest( ligi 200 t.?).Väljamakse ei sõltunud KÜ Üldkoosoleku otsusest. Küll aga eelpool toodud ühes lõimes on Namsingu valskusest , kohtuteate varem mittekättesamisest(seda lugege sealt) ja ometi ÜK ju arutati seda kohtuotsust. Mees?, valetab ja kasutab inimeste nimesid ja õnneks tean neist mitmeid ja kindlasti informeerin. Kui see raha ei laeku koheselt, siis ütlen otse - kallis majarahvas , ma ei pea sealt pärleid ootama - see ongi minu raha ja vastavalt sellele toimin- kohtutäituri kaudu , maja elanikud saavad veelkord küllastuda .... Namsing on teotanud minu au nii elamu hooldamatusega ja valedega, kui ka minu raha kinnihoidmisega (16000.-) kokku ja ma pole miljonär.

Püüdke Namsing kaskede alla kohtumisele kutsuda ja selgitage talle, et aitab sigadustest kogu elamule- KÜ ÜK pole mõtet nendel teemadel rääkida , seal tuleb hoopis kogu finantsiline osa paika saada, ka tagantjärele

ilusat seeneilma!

Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
naaber 19. augustil 2009 kell 22:04:37
Teil Sven on täiest õigus,tahaks tõesti rohkem ja ausat infot oma maja asjadest,olgu see ülemuseks kes tahes,kuid oma rahast on ülevaadet vaja kõigil!Aitähh!
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
oi-oi 19. augustil 2009 kell 22:35:43
Sven on süüdimatu, saatke kontrolli
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
huvitav küsimus 20. augustil 2009 kell 21:40:12
Huvitav,huvitav-see inimene,kes tõeteri päevavalgele tirib on süüdimatu???Kuidas siis seda nimetatakse,kes varjab ja valetab???
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
sven 02. septembril 2009 kell 14:44:42
kallis majarahvas, korteriomanikud - hr. Namsingu poolt oli nõue, et siinses foorumis on keelatud avaldada tegelikku kui KÜ siseasju. On järgnenud vallavanema hirmutamine(teemade mahavõtmine) ja teiste kodanike osas vale sepistamine tagaselja.
tänaseks selgunud, et EKVHHL litsentsiga mees ei tunne õiget nooti ja muutub KÜ olukord segasemaks.
Juhatus ei saa rakenduda, sest professionaalil on järjekordsed apsud, mispeale pole võimalik kandeid teha.
Tuletame meelde - see üld.k prot. oli vale sisuga ja sai seepärast pandud teistkordselt tutvumiseks ja nüüd selgub koosoleku vale korraldamise kord (milele kunagi juhtisin tähelepanu ja revisjon keeldus minupärast töötamast.... ) ja mis nüüd siis viga ?
Korteriomanikele , määratud makse - kohtuotsus, on siiani laekumata - seega täitmata "vale" üldk.otsus ja samuti maksena korjatud tähtajaline, ülekanne.

Kuidas sellest aru saada - sots.demokr., valetab ? liikmelisus peaks viitama inimeste õiguste täitmisele ja siin vastupidine .

Edasine sõltub, KÜ liikmed, teie tahtest ja üldkoosolekust osavõtust, meelekindlusest kiusu vastu hääletamisel.

Kui E. Namsing osaleb valimistel, siis peaks olema vähemasti T23 KÜ elanike arvamus kindel - vale vastu!

Tänaseks pole ELVESO AS ärakoristanud oma vana torustikku , keldrist ja oma kuludega - võttis ju ELVESO AS 30.- Megavatth -lt rohkem ,just selle trassi eest . Sellega on väga lihtne - juhatuse paikasaamisel, lõpetame kahe(Neimar+Namsing) Tartu mehe naljad (nagu oli see kadunud kaev) ja arve torude eemaldamisel maja kuludega läheb Rae vallale ja seepärast, selles osas pole Elveso AS osas järelevalvet olnud. Elveso AS -see on lahkuminek minu ja hr. Uukkivi arvamuses(vallal pole voli) - siis ajagu nõukogu liikmed oma rasvamaod jalgele ning tulgu tehku ühiskondlikud talgud , kui ei saa oma alluvaid tööle !

Kas majaelanikud teavad, palju läks asfaltteerimine maksma, ka Tartu firma kaudu ? , või oli see hoopis ühe teatripeo vajalike kulude katteks augustis....
On põhjust kahelda ELVESO AS asjaajamistes, sest Saksamaaga oli ka kindel suhe - miks käis tollane ettevõttejuht puhkusel ja komandeeringus , pidevalt.... Me ei kohta saksa täpsust üheski Elveso AS asjus, ühes vaid- raha "pressimine", pressimine
"Sügav künd"?
Vastus: TAMMIKU 23 KÜ
Vastas:
majaelanik 02. septembril 2009 kell 15:34:38
Tõsi on küll,et maja asjad on segi,pole õiget ülevaadet,,ei huvita hr.Namsingu ja hr.Orgmetsa isiklik elu,tahaks ülevaadet ja ausust rahalistes küsimustes ja dokumentides!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
statistika